Usnesení ze 17. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení ze 17. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 21.12.2015 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/242/2015 - program 17. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/243/2015 - změny v rozpočtu města

V Kasejovicích 21.12.2015

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 03.01.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.01.2016