Usnesení ze 17. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení ze 17. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 16. ledna 2004.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

  • 1/2004 žádost paní (***) o přidělení bytu v DPS pro svoji matku s podmínkou, že zdravotní stav matky bude odpovídat podmínkám, které stanovil OÚ Kasejovice pro přijetí do DPS.
  • 2/2004 zařazení ředitelek MŠ a ZŠ Kasejovice do nové platové stupnice platné od 1. 1. 2004.
  • 3/2004 pozemkové úpravy v obci Polánka.

Bere na vědomí :

  • 4/2004 žádost pana (***) ohledně prodloužení nájemní smlouvy s tím, že v současné době nemá s objektem v domě č. p. 98 žádné záměry a nájemní smlouva bude předmětem jednání při dalších schůzích rady obce.
  • 5/2004 návrh hlavních témat obce Kasejovic pro LAG Pošumaví.
  • 6/2004 návrh programu schůze zastupitelstva obce a termín schůze zastupitelstva obce na únor 2004.

Pověřuje:

  • 7/2004 paní starostku obce zjistit možnosti pozemkových úprav v obci Polánka a využít přitom zkušeností starostů z okolních obcí, které tyto úpravy již provedly a dále pák písemně oslovit v souvislosti s výše uvedenými úpravami pozemkový úřad.
  • 8/2004 jednat s Českým svazem ochránců přírody ve věci zajištění odborné přednášky pro žáky Základní školy v Kasejovicích.

Vyvěšeno na úřední desku: 16.01.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.02.2004