Usnesení ze 3. schůze Rady města Kasejovice

Usnesení ze 3. schůze Rady města Kasejovice konané dne 27. prosince 2006 v budově Městského úřadu v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

 • 17/2006 výroční zprávy Základní a Mateřské školy Kasejovice
 • 18/2006 žádost ZO ČSCH Kasejovice o sponzorský dar
 • 19/2006 Smlouvu o pronájem pozemků v k. ú. Újezd u Kasejovic - Agrospol Předmíř
 • 20/2006 žádost pana (***) o pronájem části objektu č. p. 98 k provozování kavárny s tím, aby předložil konkrétní podnikatelský záměr
 • 21/2006 informace z obce

Schválila:

 • 22/2006 odměny ředitelkách Základní a Mateřské školy dle platných kritérií pro odměňování ředitelů
 • 23/2006 žádost pana (***) o prodloužení nájemní smlouvy na byt ve zdravotním středisku do 30.6. 2007
 • 24/2006 Smlouvu o výpůjčce části pozemku č.par.č. 536/1 v k. ú. Chloumek panu (***) na dobu dvou let
 • 25/2006 žádost pana (***) o zapůjčení místnosti v budově č. p. 2 v Kasejovicích
 • 26/2006 datum 11.1. 2007 od 19.00 h.a program zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
 • 27/2006 použití daňové úspory z předešlých let tj. čerpání rezervního fondu a fondu odměn v Základní a Mateřské škole Kasejovice

Souhlasí:

 • 28/2006 s provedením průzkumu a exhumace tělesných pozůstatků německých vojáků pochovaných na území města Kasejovice
 • 29/2006 souhlasí se stanovením výše poplatku 420 Kč za svoz komunálního odpadu na rok 2007

Nesouhlasí:

 • - -

V Kasejovicích dne 27.12.2006

Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 27.12.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.01.2007