USNESENÍ ze 43. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 43. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 31.3.2021 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/37/2021 - program 43. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/38/2021 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v čp. 184 v Kasejovicích za účelem provozování poštovních služeb s Českou poštou, s.p. a pověřuje paní starostku k podpisu
  • RM/39/2021 - poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 4 400 Kč Základní umělecké škole Nepomuk, pobočce Kasejovice, na zhotovení části krojů pro děti z lidového souboru Pšeničky a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
  • RM/40/2021 - přidělení bytu č. 10 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích p. xxx od 1.5.2021
  • RM/41/2021 - přidělení zakázky „Umístění optického kabelu v lokalitě Chloumecká a okolí“ firmě Arenis, s.r.o. Spálené Poříčí
  • RM/42/2021 - Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku města Kasejovice na období 2019 – 2029, zpracovaný společností Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.
  • RM/43/2021 - změny v rozpočtu města Kasejovice č. 2/2021
  • RM/44/2021 - Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k akci „Obnova povrchu víceúčelového hřiště ve školním areálu“ se společností Linhart spol. s r.o. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a pověřuje paní starostku k podpisu

SOUHLASÍ:

  • RM/45/2021 - s podáním projektové žádosti Základní školy Kasejovice na projekt „Vzděláváme s inkluzí 3“ z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání

NESCHVALUJE:

  • RM/46/2021 - žádost Oblastní charity Červený Kostelec o poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč na provoz Domova sv. Josefa v Žirči pro nemocné roztroušenou sklerózou

V Kasejovicích 31.3.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady

Vyvěšeno na úřední desku: 12.04.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.04.2021