USNESENÍ ze 44. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 44. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 14.04.2021 na radnici v Kasejovicích (mimořádné)

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/47/2021 - program 44. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/48/2021 - přidělení zakázky „Rekonstrukce kulturního zařízení v Řesanicích č.p. 77“ firmě STAFIS-KT, s.r.o. Pačejov – nádraží s celkovou nabídkovou cenou 553 688,72 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu
  • RM/49/2021 - přidělení zakázky „Vrtaná studně – Kladrubce a Podhůří“ firmě VRTANÉ STUDNY BEČVÁŘ, s.r.o. Řepice s celkovou nabídkovou cenou 327 184 Kč včetně DPH (vrtaná studna v k.ú. Kladrubce na parc. č. 471/2 za 146 652 Kč včetně DPH a vrtaná studna v k.ú. Podhůří u Nepomuka na parc. č. 245/2 za 180 532 Kč včetně DPH), schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu
  • RM/50/2021 - návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273004V002 se společností ČEZ Distribuce Energetické služby, s.r.o. a pověřuje paní starostku k podpisu
  • RM/51/2021 - návrh Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) v lokalitě obytná zóna Chloumecká v Kasejovicích se společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu

V Kasejovicích 14.04.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř
Josef Viktora

Vyvěšeno na úřední desku: 27.04.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.05.2021