USNESENÍ ze 45. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 45. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 3.10.2017 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/154/2017 -   program 45. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/155/2017 -   změny v rozpočtu města Kasejovice

V Kasejovicích 3.10.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 09.10.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.10.2017