USNESENÍ ze 45. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 45. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28.04.2021 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/52/2021 - program 45. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/53/2021 - změny v rozpočtu města Kasejovice
  • RM/54/2021 - vyhlášení záměru pronájmu s následnou koupí pozemku parc. č. 1335/9 o výměře 8 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic
  • RM/55/2021 - žádost 23. skautského oddílu Junák – český skaut, středisko Stopa Plzeň z.s., o povolení pořádání letního skautského tábora v Přebudově na „Maškojc louce“ v termínu 3.7. – 31.7.2021

DOPORUČUJE

  • RM/56/2021 - projednat s odborným elektrikářem způsob likvidace, případně dalšího využití starých akumulačních kamen z budovy městského úřadu v souvislosti se změnou systému vytápění
  • RM/57/2021 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit zvýšení cen za prodej pozemků v intravilánu města Kasejovice
  • RM/58/2021 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit zvýšení cen za pronájem bytových prostor o 20 % (kromě bytu praktického lékaře), ceny pronájmu nebytových prostor doporučuje nezvyšovat

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/59/2021 - informace o stavebních pracích v obci

V Kasejovicích 28.04.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 18.05.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.06.2021