USNESENÍ ze 47. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 47. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 09.06.2021 na radnici v Kasejovicích (mimořádné)

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/84/2021 - program 47. jednání Rady města Kasejovice

SOUHLASÍ:

  • RM/85/2021 - s provozem školní družiny během letních prázdnin od 1.7. do 16.7.2021 s navazujícím příměstským táborem od 19.7. do 23.7.2021

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/86/2021 - sdělení ředitelky Základní školy Kasejovice o umožnění mimořádného doučování žáků z důvodu koronavirových omezení
  • RM/87/2021 - oznámení Mateřské školy Kasejovice o přerušení provozu během letních prázdnin od 26.7. do 31.8.2021
  • RM/88/2021 - zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na stavební akci „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“
  • RM/89/2021 - informace starostky o schválení dotace na stavební akci „Kanalizace a čistírna odpadních vod Kasejovice“ a o probíhající rekonstrukci budovy radnice

V Kasejovicích 09.06.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 23.06.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.07.2021