USNESENÍ ze 49. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 49. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 16.7.2021 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/110/2021 - program 49. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/111/2021 - návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Kasejovice – Snížení energetické náročnosti budovy radnice“ a pověřuje paní starostku k podpisu

V Kasejovicích 16.7.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 16.07.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.07.2021