Usnesení ze 7. schůze Rady města Kasejovice

Usnesení ze 7. schůze Rady města Kasejovice konané dne 14.června 2007 v tělocvičně v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Doporučuje:

  • 90/2007 uzavřít Smlouvu o dílo s firmou František Šafanda – stavby Chanovice na akci „Hřiště u tělocvičny„
  • 91/2007 uzavřít Smlouvu o dílo s akciovou společností Strabag Písek na akci „Vjezdy a obnova části chodníků v Kasejovicích“

Schválila:

  • 93/2007 návrh Smlouvy o dílo s firmou František Šafanda – stavby Chanovice – na akci „Hřiště u tělocvičny“
  • 94/2007 návrh Smlouvy o dílo s akciovou společností Strabag Písek na akci „Vjezdy a obnova chodníků v Kasejovicích„
  • 95/2007 příspěvek ve výši 10 000 Kč TJ Sokol Kasejovice na práci s dětmi Základní školy Kasejovice

V Kasejovicích dne 14.6.2007

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 14.06.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.06.2007