USNESENÍ ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného 5. 11. 2014

USNESENÍ ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 5. listopadu 2014 v Kulturně společenském centru v Kasejovicích.

 • 1/2014 Zastupitelstvo města Kasejovice určuje ověřovateli zápisu Josefa Hulače a Karla Fialu a zapisovatele Marii Řehořovu
 • 2/2014
  • Zastupitelstvo města Kasejovice volí členy volební a mandátové komise Karla Fialu, Jiřího Slavíčka a Bc. Janu Niklovou
  • Zastupitelstvo města Kasejovice volí členy návrhové komise: MVDr. Václava Červeného a Josefa Viktoru
 • 3/2014 Zastupitelstvo města Kasejovice schvaluje program ustavujícího zasedání.
 • 4/2014 Zastupitelstvo města Kasejovice schvaluje volební řád.
 • 5/2014 Zastupitelstvo města Kasejovice v souladu s § 84 odst.2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
 • 6/2014 Zastupitelstvo města Kasejovice schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů finančního a kontrolního výboru a jejich členů.
 • 7/2014 Zastupitelstvo města Kasejovice volí:
  • starostku města Ing. Marii Čápovou narozenou 30.3. 1956 s počtem hlasů 12
  • místostarostou města MVDr. Václava Červeného s počtem hlasů 11
  • členy rady:
   • Bc. Václava Jakubčíka s počtem hlasů 10
   • Josefa Viktoru s počtem hlasů 10
   • Evu Chárovou s počtem hlasů 10
 • 8/2014 Zastupitelstvo města Kasejovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
 • 9/2014 Zastupitelstvo města Kasejovice volí předsedou finančního výboru Josefa Hulače s počtem hlasů 11
 • 10/2014 Zastupitelstvo města Kasejovice volí předsedou kontrolního výboru Karla Sudu s počtem hlasů 8
 • 11/2014 Zastupitelstvo města Kasejovice volí členy finančního výboru
  • Vojtěcha Šolleho s počtem hlasů 9
  • Josef Pěčka s počtem hlasů 10
 • 12/2014 Zastupitelstvo města Kasejovice volí členy kontrolního výboru
  • MUDr. Jiřího Buriánka s počtem hlasů 10
  • Antonína Řehoře s počtem hlasů 8
 • 13/2014 Zastupitelstvo města Kasejovice v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města a to ode dne 6.11.2014 takto:
  • člen zastupitelstva ve výši 360 Kč
  • člen rady ve výši 1 300 Kč
  • předseda výboru ve výši 1 120 Kč
  • člen výboru ve výši 880 Kč
  • Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněným členům zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

V Kasejovicích 5. listopadu 2014

Zapisovatel: Marie Řehořová

Ověřovatelé zápisu: Karel FIALA, Josef HULAČ

Starostka: Ing. Marie ČÁPOVÁ

Vyvěšeno na úřední desku: 14.11.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.11.2014