USNESENÍ ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 5. listopadu 2018

USNESENÍ ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 5. listopadu 2018 v Kulturně společenském centru v Kasejovicích

 • 1/2018 Zastupitelstvo města Kasejovice určuje ověřovateli zápisu pana Josefa Hulače a pana Jiřího Kurce a zapisovatele paní Marii Řehořovu
 • 2/2018 Zastupitelstvo města Kasejovice schvaluje volební řád.
 • 3/2018 Zastupitelstvo města Kasejovice volí členy volební a mandátové komise paní Evu Chárovou, pana Stanislava Levého, pana MUDr. Jiřího Buriánka
  Zastupitelstvo města Kasejovice volí členy návrhové komise pana MVDr. Václava Červeného a pana Ing. Michala Medveckého
 • 4/2018 Zastupitelstvo města Kasejovice schvaluje program ustavujícího zasedání.
 • 5/2018 Zastupitelstvo města Kasejovice v souladu s § 84 odst.2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty a jednoho místostarosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
 • 6/2018 Zastupitelstvo města Kasejovice schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů finančního a kontrolního výboru a jejich členů.
 • 7/2018 Zastupitelstvo města Kasejovice volí:
  • starostku města paní Ing. Marii Čápovou nar. ……… s počtem hlasů 14
  • místostarostu města pana Ing. Václava Jakubčíka nar. ………. s počtem hlasů 11
   (dlouhodobě uvolněn od 1.5.2019)
  • členy rady:
   • paní Miladu Myslivcovou s počtem hlasů 13
   • pana Antonína Řehoře s počtem hlasů 11
   • pana Josefa Viktoru s počtem hlasů 11
 • 8/2018 Zastupitelstvo města Kasejovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
 • 9/2018 Zastupitelstvo města Kasejovice volí předsedou finančního výboru:
  • pana Josefa Hulače s počtem hlasů 9
 • 10/2018 Zastupitelstvo města Kasejovice volí předsedou kontrolního výboru:
  • pana Jiřího Slavíčka s počtem hlasů 10
 • 11/2018 Zastupitelstvo města Kasejovice volí členy finančního výboru:
  • pana Jiřího Kurce s počtem hlasů 12
  • pana Ing. Michala Medveckého s počtem hlasů 11
 • 12/2018 Zastupitelstvo města Kasejovice volí členy kontrolního výboru:
  • pana Pavla Řehoře s počtem hlasů 11
  • pana Karla Sudu s počtem hlasů 9
 • 13/2018 Zastupitelstvo města Kasejovice v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města a to ode dne 6.11.2018 takto:
  • člen zastupitelstva ve výši 700 Kč
  • člen rady ve výši 2 600 Kč
  • předseda výboru ve výši 1 300 Kč
  • člen výboru ve výši 1 100 Kč
  • neuvolněný místostarosta ve výši 11 600 Kč
  Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněným členům zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

V Kasejovicích 5. listopadu 2018

 • Zapisovatel: Marie Řehořová
 • Ověřovatelé zápisu:
  • Jiří KURC dne 5.11. 2018
  • Josef HULAČ dne 5.11. 2018
 • Starostka: Ing. Marie ČÁPOVÁ dne 5.11. 2018

Vyvěšeno na úřední desku: 19.11.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.12.2018