Usnesení z 10. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16.7. 2020

Usnesení z 10. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16.7.2020 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

  • 76/2020 - odkoupení pozemků v k. ú. Kasejovice - parc. č. 1169/1 o výměře 2 069 m2 a parc.č. 1169/2 o výměře 2 588 m2 za cenu 80 Kč/m2
  • 77/2020 - návrh studie „Kasejovice-obytná zóna Chloumecká“ pod zn. 2E ze dne 8.7.2020 k dokumentaci územnímu rozhodnutí (DUR)
  • 78/2020 - změny č. 4 v rozpočtu města

V Kasejovicích dne 16.7.2020

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Ing. Michal MEDVECKÝ, člen zastupitelstva
Eva CHÁROVÁ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 24.07.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.08.2020