Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice č. 19/2014 konaného dne 26.9. 2014 na radnici v Kasejovicích.

Zastupitelstvo města Kasejovice:

se seznámilo

  • 206/2014 - s podnětem Bc. Jany Niklové a souhlasí s odpovědí paní starostky, která vyplynula z diskuze na schůzi Zastupitelstva města Kasejovice ze dne 26.6. 2014

V Kasejovicích 26.9.2014

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ
ověřovatele zápisu:Bc. Václav Jakubčík, Josef Šimáně

Vyvěšeno na úřední desku: 26.09.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.10.2014