ZASTUPITELSTVO 2014- 2018

Zastupitelstvo zvolené pro volební období 2014 - 2018.

Zastupitelstvo města se skládá z patnácti členů. Konkrétní zastupitele určí výsledky voleb. Zastupitelé ze svého středu volí starostu, místostarostu a členy jednotlivých komisí. Dále zastupitelstvo volí osadní výbor především z občanů menších obcí, které nemají své zástupce v zastupitelstvu.

Starostka města Ing.Čápová Marie
Starostka města Ing. Marie Čápová

Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města

Seznam zastupitelů

Starostka Ing. Marie ČÁPOVÁ Kasejovice 327 371 595 100
Místostarosta MVDr. Václav ČERVENÝ Kasejovice 135 724 022 318
Člen rady Eva CHÁROVÁ Kasejovice 381 602 488 168
Člen rady Bc. Václav JAKUBČÍK Kasejovice 113 728 226 369
Člen rady Josef VIKTORA Kasejovice 275  
Zastupitel MUDr. Jiří BURIÁNEK Kasejovice 14 723 473 206
Zastupitel Karel FIALA Řesanice 29 725 022 144
Zastupitel Josef HULAČ Kasejovice 63 371 595 284
Zastupitel Stanislav LEVÝ Kasejovice 242  
Zastupitel Bc. Jana NIKLOVÁ Kasejovice 206  
Zastupitel Josef PĚČEK Kasejovice 282 607 838 373
Zastupitel Jiří SLAVÍČEK Chloumek 22 603 313 335
Zastupitel Karel SUDA Kasejovice 228 723 686 122
Zastupitel Vojtěch ŠOLLE Kasejovice 151  
Zastupitel Antonín ŘEHOŘ Kasejovice 400  

Kontrolní výbor:

Předseda Karel Suda    
Člen MUDr. Jiří Buriánek    
Člen Antonín Řehoř    

Finanční výbor:

Předseda Josef Hulač    
Člen Josef Pěček    
Člen Vojtěch Šolle