ZASTUPITELSTVO 2018- 2022

Zastupitelstvo zvolené pro volební období 2018 - 2022.

Zastupitelstvo města se skládá z patnácti členů. Konkrétní zastupitele určí výsledky voleb. Zastupitelé ze svého středu volí starostu, místostarostu a členy jednotlivých komisí. Dále zastupitelstvo volí osadní výbor především z občanů menších obcí, které nemají své zástupce v zastupitelstvu.

Starostka města Ing.Čápová Marie
Starostka města Ing. Marie Čápová

Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města

Seznam zastupitelů

Starostka Ing. Marie ČÁPOVÁ 724 181 001 Starostové a nezávislí
Místostarosta Ing. Václav JAKUBČÍK 734 577 840 Pro Kasejovicko
Člen rady Milada MYSLIVCOVÁ 607 513 935 Starostové a nezávislí
Člen rady Antonín ŘEHOŘ 724 257 288 Pro Kasejovicko
Člen rady Josef VIKTORA 739 020 504 Starostové a nezávislí
Zastupitel MUDr. Jiří BURIÁNEK 723 473 206 Starostové a nezávislí
Zastupitel MVDr. Václav ČERVENÝ 724 022 318 Starostové a nezávislí
Zastupitel Josef HULAČ 732 645 986 Starostové a nezávislí
Zastupitel Eva CHÁROVÁ 602 488 168 Pro Kasejovicko
Zastupitel Jiří KURC 724 349 500 Sdružení občanů města Kasejovice
Zastupitel Stanislav LEVÝ 776 227 025 Sdružení občanů města Kasejovice
Zastupitel Ing. Michal MEDVECKÝ 604 793 425 Sdružení občanů města Kasejovice
Zastupitel Jiří SLAVÍČEK 603 313 335 Sdružení občanů města Kasejovice
Zastupitel Karel SUDA 723 686 122 Sdružení občanů města Kasejovice
Zastupitel Pavel ŘEHOŘ 775 230 542 Pro Kasejovicko

Kontrolní výbor:

Předseda Jiří Slavíček    
Člen Pavel Řehoř    
Člen Karel Suda    

Finanční výbor:

Předseda Josef Hulač    
Člen Jiří Kurc    
Člen Ing. Michal Medvecký