Znak a prapor města Kasejovice

Znak města - na modrém štítě je stříbrná hradební zeď z kvádrů s cimbuřím o pěti stínkách a s otevřenou branou, v níž je do polovice vytažená černá mříž.

Znak a prapor města Kasejovice
Znak a prapor města Kasejovice

Nad hradbou vystupuje uprostřed rovněž stříbrná věž s jedním oknem a červenou špičatou střechou se zlatou makovicí.
List praporu tvoří dva stejně široké vodorovné pruhy - modrý a bílý. Pruhy k sobě přiléhají do sebe zapadajícími zuby. Horní modrý má čtyři stejně široké zuby rovnající se 1/10 délky listu a dva poloviční, jeden u žerďového okraje a jeden u vlajícího okraje. Dolní bílý pruh má pět stejně širokých zubů každý o 1/10 délky listu. Výška zubů se rovná 1/10 šířky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obdržely Kasejovice roku 1878, kdy byly povýšeny na město. V roce 1998 získalo město Kasejovice prapor.