Bývalá vodárenská věž v Kasejovicích prošla rekonstrukcí

I.etapa byla podpořena finančními prostředky Plzeňského kraje

U kasejovického vlakového nádraží se nachází bývalá vodárenská věž, jež byla vybudována v letech 1897-1899. V minulosti objekt sloužil k doplňování vody do parních lokomotiv na regionální trati Blatná-Nepomuk. Od doby, co přestala stavba sloužit svému původnímu účelu, začala vodárenská věž chátrat. Protože původní vlastník věže měl v plánu zahájit demoliční řízení z důvodu jejího špatného technického stavu a její další nepotřebnosti pro dráhu, požádalo město Kasejovice v roce 2008 Správu železniční dopravy o prodej této budovy. Od té doby probíhala jednání se Správou železniční dopravní cesty. V roce 2014 jednalo město i s Národním památkových ústavem o prohlášení tohoto objektu za kulturní památku. Bývalý vlastník ovšem neprojevil zájem, a teprve po téměř dvanácti letech bylo na konci roku 2019 vládou České republiky rozhodnuto o prodeji objektu městu. V březnu 2020 byla se Správou železnic uzavřena kupní smlouva.
Stav objektu vodárenské věže byl velmi špatný. Střecha nad objektem byla propadlá, krov s latěmi prohnilý, chyběly klempířské prvky a hromosvod. Stavba navíc ohrožovala bezpečnost obyvatel a chodců v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží. Z těchto důvodů bylo nutné urychleně zahájit práce vedoucí k odstranění havarijního stavu objektu. První etapa rekonstrukce vodárenské věže byla zahájena na podzim 2020. Provedené stavební práce spočívaly v rekonstrukci střechy včetně krovu, vyzdění dvou nových stěnových konstrukcí hrázděného zdiva a dřevěného opláštění a výroba dvou oken. Značná část původních trámů musela být vyříznuta a nahrazena stejným profilem. Všechny nové prvky byly vyhotoveny jako repliky stávajících – konce krokví a vaznic, profil a zdobení krycích štítových prken, šířka a zakončení nových obkladových prken a lišt prkenného opláštění přesahů střechy. První etapa rekonstrukce vodárenské věže byla podpořena finančními prostředky Plzeňského kraje ve výši 500 000 Kč.
V roce 2022 plánuje město Kasejovice zahájit další etapu rekonstrukce této historické stavby. Ta by měla spočívat v opravě vnějších a vnitřních omítek v přízemí, vnitřních omítek hrázděného zdiva, repase a repliky okenních a dveřních výplní včetně zárubní v přízemí, opravě kamenné podlahy, dřevěného schodiště, rozvodů elektriky, repasí ocelových prvků – kladky a potrubí, replice vodoznaku a úpravách kolem objektu. Dále je počítáno s provedením opravy ocelové nádrže a podpůrných válcovaných profilů. V patře bude provedena repase dřevěné podlahy kolem ocelové nádrže a vnitřní pobití obou střech. Dřevěné části vodárenské věže budou ošetřeny proti plísni a insekticidům a bude provedeno očištění, oprava a ošetření povrchu pohledového cihlového zdiva a vybílení celého objektu. Na realizaci druhé etapy rekonstrukce vodárenské věže plánuje město Kasejovice požádat o dotaci.
V listopadu 2020 byla tato stavba zapsána do Ústředního sezamu kulturních památek České republiky. Na území Plzeňského kraje se jedná o jedinou drážní vodárnu, která je prohlášena za nemovitou kulturní památku. Většina obdobných objektů byla v uplynulých desetiletích správou železnic zdemolována z důvodu jejich nepotřebnosti pro další provoz či kolize s modernizací tratí.
Zájmem města Kasejovice je obnovit i vnitřní zařízení vodárenské věže a zřídit zde výstavní expozici k této regionální trati.

Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Bývalá vodárenská věž v Kasejovicích prošla rekonstrukcí

Autor článku: Ing. Marie Čápová

Autor fotografií:

Publikováno: 10.01.2022

Aktualizováno: 10.01.2022