Cesta do Oselec zase o něco bezpečnější 10.5.2022

Pracovníci technických služeb města pokračují s údržbou i vylepšováním okolí silnic v katastru Kasejovic

Při údržbě porostů podél silnice vedoucí z Řesanic do Oselec byly dlouhá léta v křovinách lemujících silnici schovány hromady kamene. Ten sem někdo kdysi uložil, patrně při sběru kamene z okolních polí. Takto zarostlý svah ovšem není možné udržovat běžnou strojní technikou.
Keře byly proto vyřezány, pařezy vytrhány, kameny urovnány a použity při krajnici k vytvoření tzv. výhybny. Povrch byl doplněn drobnějším kamenem, který byl vybagrován při výkopových pracech v Úzké ulici. Pro jednu stavbu odpad, pro druhou stavební materiál… Stejné využití našla i odtěžená zemina z jiné stavby, která byla použita na vysvahování výhybny.
Na poměrně úzké cestě tak vznikl další důležitý bezpečnostní prvek. A to, co dříve neřízeně zarůstalo, bude snadněji udržováno. Nabízí se příměr, že tak „byly zabity dvě mouchy jednou ranou“.

Cesta do Oselec zase o něco bezpečnější
Cesta do Oselec zase o něco bezpečnější

Autor článku: Václav Jakubčík

Autor fotografií: Václav Jakubčík

Publikováno: 10.05.2022

Aktualizováno: 12.05.2022