Historie a současnost radniční budovy v Kasejovicích

Historie a současnost radniční budovy v Kasejovicích

MINULOST KASEJOVICKÉ RADNICE

Radniční budova stála v místech zbořeného č.p. 29 („Havelkovna“) a údajně byla dřevěná, s vížkou, na níž měly být roku 1581 instalovány hodiny od hodináře z Českých Budějovic.. V letech 1656 a 1688 radnice vyhořela, načež obec koupila poblíž jiné místo a na něm vystavěla v letech 1694-1701 novou zděnou radní budovu s hodinovou vížkou a hospodářským zázemím (čp.98) podle plánů místního zednického mistra Šimona Kruchra. V roce 1868 radnice opět vyhořela, načež byla zrekonstruována a přestavěna do dnešní podoby. Především došlo ke zvýšení věže o patro, do nějž byl roku 1872 instalován hodinový stroj od Jana Prokeše ze Sobotky a sloužil až do roku 1973. V současné době je vystaven po restaurování na chodbě v I. patře radnice. V roce1924 nechalo představenstvo města osadit na průčelí radniční budovy dvě bronzové pamětní desky se jmény kasejovických občanů padlých v první světové válce.
Větší rekonstrukce radnice proběhla v letech 1955-1956, kdy byly opraveny věžní hodiny a poté provedena výměna oken, vyspraven krov, zhotovena nová věžní báň. Sídlem MNV byla radnice až do roku 1983, kdy se jeho úřadovna přestěhovala do bývalé budovy mateřské školy a na radnici bylo zřízeno agitační středisko, obřadní síň, lidová knihovna a zasedací místnost. Do historické budovy se pak orgány samosprávy vrátily až po rekonstrukci v roce 1993.

REKONSTRUKCE OBJEKTU RADNICE V ROCE 2021

V roce 2021 proběhla další oprava radniční budovy, která spočívala v renovaci vnějších oken a osazení nových vnitřních oken, rekonstrukci elektrické a počítačové sítě a výměně podlahové krytiny. Došlo rovněž na změnu systému vytápění z dosavadního elektrického akumulačního na vytápění plynovým kotlem. Tři kanceláře byly vybaveny novým nábytkem.

STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE V ROCE 2022

Na první fázi rekonstrukce budovy kasejovické radnice naváže v roce 2022 další etapa rekonstrukce tohoto významného historického objektu nazvaná „Oprava vybraných částí radnice v Kasejovicích“. Ta bude spočívat v prvním nadzemním podlaží úpravou průjezdu, kdy nivelita podlahy v průjezdu bude navrácena do původního historického stavu. Současně bude v průjezdu obnovena původní kamenná dlažba. V rámci úpravy této části objektu budou do hlavního vchodu radnice osazeny nové vstupní dveře.
Ve dvorní části průjezdu bude obnoveno historické „otevřené“ dispoziční řešení a zadní vstup bude řešen s přístupem po širokém vnějším schodišti, s vloženou prosklenou vstupní stěnou s dveřmi v portálku. Sociální zařízení ve dvorní části objektu bude upraveno tak, aby mohlo být využito i osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.
V druhém nadzemním podlaží objektu radnice bude znovu otevřena vstupní hala. Vybouráním druhotně přidané příčky bude prostor propojen se schodištěm. Sociální zázemí pro personál bude zvětšeno rozšířením pavlače. Nová část bude realizována dřevostavbou přisazenou ke stávající pavlači na dvorní stranu. Krov budovy radnice bude zachován a bude pouze dílčím způsobem tesařsky opraven. Bude provedena výměna taškové krytiny s tím, že budou použity pouze bobrovky za korunové krytí. K zajištění provětrání půdního prostoru budou ve střešním plášti obnoveny vikýře ve tvaru volských ok.
Opravou vybraných částí radničního objektu dojde k celkové modernizaci interiéru prostor v prvním a druhé nadzemním podlaží kasejovické radnice a celkovému vylepšení vzhledu a stavu, který si tento historický objekt rozhodně zaslouží.

Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Jánské náměstí

Autor článku: Ing. Marie Čápová

Autor fotografií: Dana Matějovská

Publikováno: 12.04.2022

Aktualizováno: 12.04.2022