Jak jsme koledovali 7.1.2023

Tříkrálová sbírka Charity České republiky je jedna z nejznámějších dobročinných akcí u nás

Již mnoho let vyráží Tři králové i do ulic Kasejovic. Tuto tradici přerušil covid, ale letos jsme mohli opět vyrazit. A tak se v sobotu 7. ledna dopoledne sešli děti i jejich dospělý doprovod v knihovně. Z knihovny pak vyšly tři skupinky Tří králů s tím černým vzadu, vybavení Charitou zapečetěnými kasičkami, svačinou a samozřejmě dobrou náladou. Ještě společné foto na schodech kostela sv. Jakuba a pak hurá do svých rajónů. Postupovali jsme dům od domu. Zazvonili, zazpívali My tři králové jdeme k vám, a že to dětem vskutku dobře zpívalo, předali kalendáříčky a cukříky od Charity. Ve většině domácností jsme byli vlídně přijati, kasička se plnila a plnil se i košíček s dobrotami pro děti. Co nás mrzelo, byly domy, u kterých jsme nenašli zvonek, a bylo jich docela dost. Úžasně jsme byli přijati v DPS jeho ukrajinskými obyvateli. Ti právě oslavovali svoje Vánoce. Všichni se sešli, aby si vyposlechli naši koledu, a pak na oplátku zazpívali oni nám svoji koledu o narození Ježíška. Byli potěšeni drobnými dárečky od nás a věnovali něco do kasičky a něco dětem. Snažili jsme se navštívit všechny domácnosti v Kasejovicích, pokud jsme někoho vynechali, věřte, nebyl to zlý úmysl. Odpoledne jsme se vraceli do knihovny, sice unaveni, ale s dobrým pocitem, že jsme udělali něco pro dobrou věc. Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou. V Kasejovicích se vybralo celkem 18526 Kč. Děkuji, také dětem i dospělým, kteří obětovali svůj čas pro dobrou věc.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka

Autor fotografií: Marie Koutníková

Publikováno: 07.01.2023

Aktualizováno: 02.02.2023