Kasejovice mají zájem o přeshraniční spolupráci

Dne 16. března se v bavorském městečku Neukirchen bei Heligen Blut konalo přeshraniční setkání starostů.

Sešli se zde představitelé měst a obcí Plzeňského kraje, Horního Falcka a Dolního Bavorska. Hlavním cílem setkání bylo prohloubení a upevnění dosavadní spolupráce a navázání nových kontaktů mezi českou a německou stranou. Mezi zúčastněnými byla i Obec Kasejovice, zastoupená její starostkou Marií Čápovou.
V úvodní části konference vystoupili se svými proslovy jednotliví představitelé obou zainteresovaných regionů – Plzeňského kraje a Bavorska. Mezi nimi nechyběli ani předsedové Bavorského sněmu obcí, Karl Holmeier a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, Jaroslav Perlík.
Všichni zúčastnění měli možnost seznámit se s dosavadním fungováním evropského programu Interreg, jenž se týká výhradně přeshraniční spolupráce. V rámci tohoto programu může každá obec z pohraničního regionu podávat projekty, díky kterým lze získat finanční prostředky z evropských fondů. Zájem o evropský program Interreg má velké množství českých a bavorských měst a obcí, o čemž svědčí četná partnerství uzavřená mezi obcemi na obou stranách hranic.
Cílem přeshraničního setkání starostů bylo rovněž představení vybraných obcí a komunálních sdružení. Za Plzeňský kraj se prezentovaly tři obce. Jako obec I. typu s matričním a stavebním úřadem se představily Kasejovice, jako obec II. typu s pověřeným obecním úřadem Poběžovice a za obce III. typu s rozšířenou působností městečko Horšovský Týn.
Starostka Obce Kasejovice, Marie Čápová, podala účastníkům setkání základní informace o obci, seznámila je s občanskou vybaveností Kasejovic, stručnou historií a zajímavými kulturněhistorickými památkami. Nejdůležitějším bodem prezentace bylo obeznámit zúčastněné se získáváním financí na realizaci jednotlivých, zejména stavebních akcí, a na další rozvoj obce. Podle slov starostky Marie Čápové zde bude nejdůležitější roli hrát zahájení výstavby obchvatu Kasejovic, který by zajistil odklon mezinárodní silnice I/20 od centra městečka. Neméně významné také bude nadále zlepšovat kvalitu občanské vybavenosti a odpovídající technickou infrastrukturu obce.
Dalšímu rozvoji Kasejovicka by mohly pomoci rovněž prostředky z programu Interreg. K tomu je ovšem důležité najít odpovědného partnera na bavorské straně hranic, který by měl obdobné zájmy, zejména v oblasti školství a sportu. Pokud se to Kasejovicím podaří, dojde tak k navázání přeshraniční partnerské spolupráce, která přinese pozitivní výsledky oběma zúčastněným stranám.

Autor fotografií:

Publikováno: 16.03.2006

Aktualizováno: 23.08.2019