Kasejovická radnice má zrestaurovaný kamenný portál

Během měsíce února a března byl zrestaurován žulový portál v prvním patře radniční budovy v Kasejovicích

Kasejovická radnice má zrestaurovaný kamenný portál

Jedná se o kamenný objekt tvořící vstup do věže. Budova radnice představuje nemovitou kulturní památku, a proto k samotnému restaurování portálu muselo být vydáno i závazné stanovisko Odborem kultury a památkové péče Městského úřadu v Nepomuku.
Důvodem provedeného restaurátorského zásahu byl velmi špatný stav portálu, který odpovídal jeho stáří a vlastnostem použitého materiálu. Kámen byl lokálně zvětralý, povrch plošně opatřen několika vrstvami nátěrů, lokálně znečištěn maltovinou a překlad portálu byl zvyšován za pomocí cihel.
Restaurování radničního portálu spočívalo v očištění starých nátěrů a maltoviny z povrchu kamene. Kámen byl celoplošně zpevněn organokřemičitým prostředkem a byla provedena injektáž prasklin akrylátovou pryskyřicí. Plastické retuše byly provedeny umělým kamenem na minerální bázi, následně lokálně barevně retušovány, a tak přizpůsobeny a sjednoceny s okolním originálním materiálem. V závěrečné fázi byl povrch kamene opatřen plošným nátěrem impregnačního prostředku na žulu chránícím povrch před znečištěním.
Restaurování žulového portálu provedla BcA. Pavla Žiaková, která za svou velmi zdařilou práci byla pochválena Národním památkovým ústavem a dalšími přítomnými při závěrečné prohlídce zrestaurovaného prvku.

Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Autor článku: Ing. Marie Čápová

Autor fotografií:

Publikováno: 12.04.2022

Aktualizováno: 12.04.2022