Kasejovický špýchar zve na výlet do historie - 30.7.2022

V Kasejovicích poblíž nádraží stojí špýchar

Ve své době měl velký význam. Pak ale byl opuštěn a stal se z něj starý chátrající objekt - skoro neviditelný, schovaný za opadávající omítkou a křovím. V roce 2014 ho koupilo Město Kasejovice, špýchar byl zrekonstruován, dostal krásnou zelenou fasádu, a tak nějak prokoukl. Nicméně stále to byla budova, která postrádala jakýkoliv smysl. Toho se špejchar dočkal až letošního roku, kdy do něj byla umístěna stálá expozice s názvem Kasejovice za časů císařpána, tatíčka Masaryka a v době protektorátu.
Jak již název napovídá, expozice zve návštěvníky do historie, konkrétně do období novodobých dějin v rozmezí let 1900 – 1945. Zatím byla zrealizována a otevřena pouze 1. část – 1. světová válka, Kasejovice v proměnách času a výstava o židovství. V plánu je během roku připravit expozici o první republice a 2. světové válce.
Otevření bylo naplánováno na pouťovou sobotu. Výstava byla připravena, kasejovičtí Orlové se slétli, aby zajistili pěkný program a svou návštěvou poctilo vernisáž množství diváků. Na úvod popovídala paní starostka o tom, jaké formy financování byly využity – akci podpořil Plzeňský kraj a Město Kasejovice a také seznámila s historií budovy špejcharu. Pak pokračovala Dana Matějovská, autorka výstavy, která jednak představila své spolupracovníky a poděkovala všem, kteří se na akci podíleli. První, kterému jsme posílali díky kamsi do nebes, byl pan Václav Mentberger, který nashromáždil dobové archiválie, ze kterých pak výstava mohla vzniknout.
Dalším, který si náš dík již nemohl vyslechnout, byl František Kačena, který sepsal životopisy legionářů a tím zajistil velmi cenný zdroj. Místo něj přišla jeho dcera paní Rudolská, a popovídala o tom, jak její tatínek životopisy získával – v době bez emailů a SMS objížděl vesnice na kole, vlakem nebo pěšky. Následovalo představení autorů výstavy: Dana Matějovská - psala část textů a vše graficky zpracovala, autorka textů Štěpánka Černá, architektka Jitka Řehořová, která navrhla krásné rozvržení výstavních panelů tak, že nezakrývají trámoví a nechávají prostor špejcharu vyniknout a Hanka Červená, která velmi pečlivě provedla jazykové korektury. Se všemi těmito ženami byla radost pracovat a moc si jejich pomoci vážím.
Velkou pomocí byli též dva pánové - Michal Červenka z muzea Blovice a pan Rak z Československé obce legionářské, který zkontroloval část legionářskou, protože kdo o těchto „pionýrech” čsl. vojska něco ví, ví také, že to s nimi nebylo vůbec jednoduché. Poděkování patří vedení města, které na celou akci zajistilo finance a vše potřebné, dále pánům z technických služeb města Kasejovice, kteří vše přivezli, pověsili, natřeli, vysmýčili atd. Na otevření se podíleli kasejovičtí Orlové. Občerstvení připravily Maruš Weisová, Miluška Pohanková, Eve Matějovská a Klárka Houlíková. Všem velmi děkuji :-)
Pokračování uvítací části zastavil déšť, který přišel s nečekanou prudkostí a všechny návštěvníky během minutky zahnal do špejcharu. Tam byly krom zavěšených panelů připraveny různé atrakce – u vstupu diváci dostali krom trikolóry jeden přídělový lístek, protože v době 1. světové se bez něj lidé de facto nenajedli. Občerstvení čekalo v 1. patře – podávaly se pouťové koláčky připomínající, že kasejovičtí mládenci rukovali o pouti a často odcházeli z tancovačky rovnou k vlaku. Dalším z nabízeného menu byly škvarkové placky značící dobu, kdy ještě nějaké zásoby doma byly. Zelné placky byly krůčkem zpět a na úplném konci stál chléb namazaný sádlem (slabě) a posypán cibulí. Úplnou tečkou našeho občerstvení byl chléb. Zapít tyto laskominy mohli návštěvníci buď meltou, nebo čajem z ostružinového a malinového listí a máty.
Dalším bonusem výstavy, který se nabízel pouze při otevření, byli dva fešáci v uniformách – ruský legionář a rakousko-uherský poručík. S legionářem mohli návštěvníci popovídat o jeho dramatických zážitcích v legiích a sledovat fascinující zrod československého vojska. Pod dohledem rakousko-uherského důstojníka si mohli vyzkoušet vojenskou cenzuru, neboť vojáci ve svých psaních nesměli prozradit vojenské tajemství a nevlídně se pohlíželo i na ty, kteří si dovolili stěžovat. K dispozici byly (a jsou) korespondenční lístky, ne tak úplně košér. Pokud RU poručík shledal, že je vše důležité přeškrtáno, opatřil koresponďák razítkem CENZUROVÁNO. Do špýcharu zavítal také pan prezident Masaryk a chvilku hovořil s lidem. Návštěvníci si také mohli vyzkoušet krasopis, který se tehdy ve škole běžně vyučoval.
Co tedy bylo a je ve špýcharu k vidění: V přízemí se nachází hned dvě výstavy - Kasejovice v proměnách času a další výstava ze židovské historie, neboť ke Kasejovicům židovství neodmys-litelně patří. Dále tam můžete zhlédnout několik krátkých filmů, tři z nich jsou sestříhané ze vzpomínek pamětníků - pana Hulače a Kápara a paní Fialové a Boušové. V přízemí také najdete původní vybavení špýcharu a je zde možno zakoupit brožurky a knihu z kasejovické historie a též se zapsat do pamětní knihy.
O patro výš je výstava o první světové válce, která má dvě roviny - tu obecnou a pak tu kasejovickou. Samostatnou a poměrně obsáhlou část tvoří příběhy legionářů, které jsou opravdu fascinující, doporučuji Vaší ctěné pozornosti. Konkrétní životní příběhy těch, co odcházeli na frontu s vidinou toho, že jsou „do švestek“ doma, a nakonec strávili v širém světě třeba až šest let, se dozvíte z cedulek, které leží na oknech v 1. patře a jsou poměrně názorné. Možná tam objevíte svého dědu, nebo pradědu… Jde vlastně o příběh vzniku československého vojska, které velkou měrou přispělo k uznání Československého státu po 1. světové válce. K dispozici je také kvíz, který prověřuje pozornost návštěvníků a odměňuje ty úspěšné pamětní propiskou. Kvíz je k dispozici u průvodců, kterými jsou Alena Rudolská a Honza Flachs.
V závěru bych poprosila opět ty z vás, kteří mají památky, fotky a dokumenty, zda by je zapůjčili k naskenování, nebo nafocení; jsou pak užitečné pro všechny.
V této souvislosti děkuji panu Boháčkovi, který věnoval krásný vývěsní štít kasejovického pekaře; ten bude umístěn v chystané expozici o první republice. Zároveň děkuji panu Ferdinandu Strejcovi z Chloumka, který pro účely výstavy zapůjčil k vyfocení vojenské řády svého předka a Milanu Veselému za fotografie z 1. světové války z rodinného alba.
Výstava je otevřena do konce srpna každou sobotu a neděli od 14 do 18 hod., v září pak bude otevírací doba zkrácena na sobotu 14–17 hod. Špýchar je možné v případě skupinové návštěvy navštívit i v týdnu, domluva na tel. 724 181 001. Vstupné je pro dospělé 40 Kč a pro děti a mládež 10 Kč.
Rozhodnete-li se špýchar navštívit, přeji Vám příjemnou procházku hlubokou kasejovickou minulostí.

Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie
Kasejovický špýchar zve na výlet do historie

Autor článku: Dana Matějovská

Autor fotografií: Luděk Blovský

Publikováno: 30.07.2022

Aktualizováno: 11.08.2022