Kasejovickým občanům bude sloužit nový chodník podél trati - 2019

V červenci letošního roku byla zahájena stavba chodníku podél železniční trati v délce 397 m a šířce 2,3 m.

Kasejovickým občanům bude sloužit nový chodník podél trati
Kasejovickým občanům bude sloužit nový chodník podél trati
K vyprojektování tohoto chodníku došlo již před deseti lety, ale z důvodu zásahu chodníku do pozemku vlastníka, kterého nebylo možné dohledat, nemohla být stavba zahájena. Přibližně před dvěma lety se podařilo pozemek o výměře 48 m² odkoupit.
Následovalo vyřízení vyjádření všech dotčených organizací (Českých drah, Drážního úřadu, Povodí Vltavy a dalších), což trvalo téměř dva roky. Teprve potom mohla být podána žádost o územní a stavební povolení.
Chodník začíná u železničního přechodu k nádraží a bude končit u firmy P&V Elektronic. Oproti původnímu záměru vydláždění chodníku betonovou dlažbou o tloušťce 6 cm a ponechání stávajícího přechodu přes potok, bylo rozhodnuto, že u chodníku bude proveden asfaltový povrch s dostatečným podkladem, dojde k jeho rozšíření o 30 cm a přes potok bude položeno potrubí o průměru 1 m s obetonováním. Dodatečně bylo takto rozhodnuto za účelem možnosti provádění zimní údržby nového chodníku. Stavbu provádí firma Strabag, a.s. a bude ukončena v měsíci září. Věříme, že nový chodník přispěje k větší bezpečnosti dětí při cestě do školy, neboť mnohé z nich měly ve zvyku chodit pro železniční trati. Stejně tak věříme, že chodník budou využívat i další občané např. za účelem nakupování, návštěvy úřadu či lékaře a děti při procházkách. Vyhnou se tak alespoň části cesty podél silně frekventované silnice I/20 a zajistí si tak větší bezpečí.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Autor článku: Marie Čápová

Autor fotografií: Marie Čápová

Publikováno: 12.09.2019

Aktualizováno: 18.11.2019