Konec domu čp. 144 v Kasejovicích

Po domech čp. 41 a 42 na Jánském náměstí, které byly jako značně sešlé zbořeny v září 2017, se nyní stal minulostí také dům čp. 144 v západním cípu takzvaného Kozího plácku

I on byl dlouhodobě neobýván a neudržován. K jeho chátrání přispívala rovněž poloha bezprostředně vedle hlavní silnice s velmi frekventovaným provozem. Charakteristickým bylo, že sloužil i jako neoficiální veřejná plakátovací plocha. V roce 2017 musela být snesena střecha a krov, aby opadávající materiál neohrožoval dopravu a chodce. K demolici zdiva obytných a hospodářských budov přikročil majitel v posledních dvou lednových týdnech tohoto roku. Zachována zůstala pouze stodola při čp. 217.
Dům zde stál prokazatelně již roku 1653, kdy ho vlastnil a obýval Adam Srch, zvaný též podle svého řemesla Tkadlec († 1693). Od roku 1719 patřil rodu Červenků, který se zde udržel dalších 120 let. V roce 1840 ho mydlářský mistr František Červenka prodal, a to na dvě poloviny. Jednu, s původním obytným stavením, jež přiléhalo k dnešnímu čp. 247, koupili Martin a Marie Němcovi, druhou pak Josef a Marie Hrubešovi. Na této polovině vznikl nový dům s čp. 248. Oba domy pak zase na počátku dvacátého století spojil v jedno čp. 144 a přestavěl včetně hospodářských budov Václav Kučera (1858–1933), který zde provozoval koloniál, obchod s lihovinami a trafiku. V prvních dvou živnostech po něm pokračoval až do roku 1950 syn Josef Kučera (1897–1976). K tomu měl ještě hospodářství o 6,6 ha zemědělské půdy. Josefův syn Václav Kučera (1926–1945), student zemědělské školy v Březnici, se stal jednou z kasejovických obětí nacismu, když byl na samém konci druhé světové války brutálně ubit vojáky SS ve Vrchotových Janovicích.
V majetku rodiny Kučerových se dům nacházel ještě počátkem osmdesátých let, kdy se zde zdržovala Viktorie Kučerová, rozená Strouhalová, bývalá porodní asistentka, k trvalému pobytu ovšem hlášená v Kladně. Následovali její synové z prvního manželství Josef a Petr Bendové, pak v letech 2008–2019 Romana Maroušová z Nezvěstic. Současným majitelem je František Němec z Knovízu.
Podrobnější historii domu přinese březnové číslo vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou, který bude jako obvykle k získání na městském úřadu nebo v obchodně paní Dany Jakubčíkové v Kasejovicích.

Dům čp. 144 s koloniálem Josefa Kučery při příjezdu amerických osvoboditelů do Kasejovic v květnu 1945 (fotoarchiv města Kasejovice)
Dům čp. 144 před odstraněním střechy (foto autor článku, prosinec 2016)
Konec domu čp. 144 v Kasejovicích
Dům čp. 144 po odstranění střechy (foto autor článku, červenec 2017)
Konec domu čp. 144 v Kasejovicích
Zbořeniště domu čp. 144 (foto autor článku, leden 2021)
Konec domu čp. 144 v Kasejovicích

Autor článku: Vladimír Červenka

Autor fotografií:

Publikováno: 11.03.2021

Aktualizováno: 19.05.2021