Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl rekordní! - 14.1.2024

05.–14. ledna 2024 probíhal na Horažďovicku, Kasejovicku a v okolí Nepomucka 24. ročník Tříkrálové sbírky.

Koledníci vyrazili do ulic s cílem požehnat vašim domovům a zároveň podpořit charitní práci u nejzranitelnějších skupin lidí.
Do letošního ročníku Tříkrálové sbírky se zapojilo rekordních 59 obcí, přes 250 koledníků a více než 100 vedoucích. Díky štědrosti dárců se podařilo vybrat do pokladniček na území Horažďovic, Nepomuku a Kasejovic neuvěřitelných 569 736 Kč. Ten, kdo koledníky minul a rád by tuto celostátní sbírku podpořil, má možnost přispět online na www.trikralovasbirka.cz. Možnost tohoto daru bude aktivní až do 30.04.2024.
Celková vybraná částka byla zaslána na celorepublikové konto, odkud nám bude poměrná část peněz (65 %) opět vrácena s účelem podpořit charitní práci se seniory a zdravotně postiženými na Horažďovicku, Nepomucku a Kasejovicku (pečovatelská služba, domácí zdravotní péče a volnočasové aktivity) a projekt Občanská poradna v Nepomuku. Část peněz připadne na krizový fond pro lidi postižené přírodními živly. Ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Horažďovice, Nepomuku a Městem Kasejovice budou vybrány a podpořeny sociálně slabé rodiny s dětmi a senioři. Současně podpoříme i Dětský domov Chanovice, aby mohl pro děti zakoupit vybavení na sportovní a volnočasové aktivity. Z Tříkrálové sbírky je v plánu poměrnou část finančních prostředků využít i na provoz sociálně integračního bytu a rozšíření skladu kompenzačních pomůcek.

Dalších 35 % výnosu sbírky bude rozděleno podle tohoto klíče:

  • 15 % na podporu projektů Diecézní charity České Budějovice
  • 10 % na humanitární pomoc, kterou poskytuje Diecézní charita České Budějovice v zahraničí
  • 5 % na humanitární pomoc, kterou poskytuje Charita České republiky v ČR i v zahraničí
  • 5 % na režijní náklady na pořádání sbírky v celé České republice

Chtěli bychom poděkovat především koledníkům a jejich doprovodům, kteří obětovali svůj volný čas pro dobrou věc a dále všem partnerům, u kterých bylo možné zanechat statické kasičky.
Dále patří velký dík i starostům obcí a pracovníkům městských a obecních úřadů za zajištění nutné administrativy sbírky a samozřejmě všem dárcům, kteří koledníky uvítali ve svým domovech a podpořili Charitu.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Za Charitu Horažďovice Lucie Oudová – PR pracovník

   

 

Autor fotografií:

Publikováno: 14.01.2024

Aktualizováno: 07.02.2024