Město Kasejovice nejen kácí, ale také sází

Stromy se sázely na vícero místech. V Újezdě u Kasejovic vysadili místní občané 33 stromků, a to se zachováním druhové pestrosti

Je nutné podotknout, že vhodnou lokalitu nejen vybrali, ale také z větší části sami připravili, za což jim patří poděkování.
V Kasejovicích byl pro výsadbu využit prostor při nově vybudovaném chodníku u trati, kde bylo vysazeno ve spolupráci se základní a mateřskou školou 14 lip.
Třetí lokalitou podzimní výsadby je prostranství na místním hřbitově, kam bylo do spodní části umístěno 15 hlohů. Ještě před výsadbou bylo nutné odstěhovat ocelovou kolnu, která byla prázdná a nevyužitá a v posledních letech sloužila už jen jako držák na „kárku“. Mimochodem oblíbené kárky jsou již dvě a byly umístěny do zálivu ke kontejnerům na odpad, těsně za vrata hřbitova.
Celkem bylo na těchto třech stanovištích vysazeno a ošetřeno 62 stromů s podporou Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Čtvrté stanoviště je u čistírny odpadních vod, kde do její těsné blízkosti bylo přesazeno z náletů 10 mladých stromků javoru a posledním pátým stanovištěm je prostor u koupaliště, kde bylo stejným způsobem vysazeno 9 javorů.

Autor článku: Václav Jakubčík

Autor fotografií:

Publikováno: 09.12.2021

Aktualizováno: 09.12.2021