My odpad třídíme a přírody si vážíme

V Kasejovicích již řadu let odpad třídíme, čehož si možná někteří spoluobčané ještě nestačili všimnout.

My odpad třídíme a přírody si vážíme

Nicméně, je tomu tak. Máme krásný, stále se zdokonalující areál sběrného dvora, který pojme bez problému jakýkoliv odpad. Je tam též kontejner na suť a stavební materiál. Suť ve větším množství je možné odvážet i na jiná místa - K TOMU URČENÁ! O tom, jaké místo je možné zavést zbytky cihel a stavebního materiálu, je možné se domluvit na radnici (nebo s místostarostou). Rozhodně není možné sypat suť kamkoliv se komu zamane, například do jámy, která byla připravená pro ukládání bioodpadu včetně potěžebních zbytků.
Suť uložená na nesprávném místě bude muset být na náklady města odklizena, roztřízena a uložena tam, kam patří.
Žádám spoluobčany o zdravý rozum a zodpovědné jednání.

Autor článku: Václav Jakubčík

Autor fotografií:

Publikováno: 09.03.2022

Aktualizováno: 09.03.2022