Ocenění pro kasejovickou knihovnu - 4.10.2022

V úterý 4. října 2022 se v Zrcadlové kapli pražského Klementina konalo slavnostní vyhlášení soutěže Knihovna roku 2022

Kasejovická knihovna byla nominována mezí čtrnáct nejlepších z celé České republiky v kategorii Základní knihovna. Na tuto slavnostní akci byli pozváni zástupce města a knihovnice. Město Kasejovice zastupovali místostarosta ing. Václav Jakubčík a knihovnice Marie Koutníková. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky ocenil kasejovickou knihovnu za výjimečný přístup k regionální historii a paměti obce, prostřednictvím kterého obec ve spolupráci s knihovnou oslovuje místní obyvatele a vzbuzuje sounáležitost k místu, kde žijí. Ocenění předal zástupcům Kasejovic ministr kultury Martin Baxa. Na závěr je třeba připomenout, že největší zásluhu na tomto ocenění má dnes již bývala knihovnice Daně Matějovská. Její obrovské úsilí, které věnovala vytvoření expozice v bývalém špýcharu, přineslo ovoce celým Kasejovicím.
Dano, děkujme!

Ocenění pro kasejovickou knihovnu
Ocenění pro kasejovickou knihovnu

Autor článku: Marie Koutníková

Autor fotografií: Ing. Václav Jakubčík

Publikováno: 04.10.2022

Aktualizováno: 06.10.2022