Oprava bývalé vodárny u vlakového nádraží v Kasejovicích je dokončena

V blízkosti špejcharu se nachází další ze zachráněných technických památek, která bude též zahrnuta do okruhu prohlídky.

Jde o bývalou vodárnu z roku 1899 u nádraží, sloužící ve své době k doplňování vody do parních lokomotiv, jež několik desetiletí zajišťovaly dopravu na naší lokální dráze Blatná - Nepomuk. Tuto vodárnu Město Kasejovice po dlouhých letech jednání získalo do majetku a letos koncem července byla opravena do bývalé podoby. Ministerstvo kultury ČR ocenilo jedinečnost této stavby, když ji v roce 2020 prohlásilo za technickou památku.
V roce 2020/2021 v I. etapě bylo dle dochované dokumentace opraveno 1. nadzemní podlaží: hrázdění, krov, provedena vyzdívka hrázdění, opláštění, vyměněn střešní plášť, římsa domodelována a zakryta klempířskými prvky.
Letošního roku byla zahájena II. etapa, bylo opraveno přízemí budovy: vnější a vnitřní omítky a vnitřní podbití střechy v uhelně. Dále bylo provedeno očištění, oprava a ošetření povrchu pohledového cihelného zdiva a vybílení celého objektu. Bylo opraveno okno, vyrobeny repliky dveří, opravena kamenná dlažba a dřevěné schodiště. Všechny dřevěné části byly ošetřeny proti dřevokazům.
Byl proveden nový rozvod elektriky, repase ocelových prvků – kladky a potrubí, ocelová nádrž byla očištěna a zakonzervována, další ocelové prvky – kladky a potrubí byly zrepasovány, byla vytvořena replika vodoznaku a kolem objektu vznikl okapový chodníček.
Stavbu II. etapy provedla firma Ing. Miroslava Suchana Mirovic.
Poděkování za dohled a rady patří pracovníkům Památkového ústavu.
Dle sdělení Ministerstva kultury ČR je drážní vodárna v Kasejovicích významným dokladem své doby, drážní historie a života na železnici.
V příštím roce plánujeme do vnitřních prostor umístit výstavní expozici zaměřenou na regionální trať Blatná – Nepomuk.
Oprava bývalé vodárny u vlakového nádraží v Kasejovicích je dokončena
Oprava bývalé vodárny u vlakového nádraží v Kasejovicích je dokončena

Autor článku: Čápová Marie, starostka; Jakubčík Václav, místostarosta

Autor fotografií: Luděk Blovský, archiv města

Publikováno: 09.08.2022

Aktualizováno: 09.08.2022