Přístupová cesta do Boučku prošla rekonstrukcí - červen 2021

Přístupová cesta do Boučku prošla rekonstrukcí

Začátkem měsíce dubna byla zahájena rekonstrukce polní cesty v Boučku, která představuje jedinou přístupovou trasu jak do samotné osady, tak k přilehlým zemědělským pozemkům. Rekonstrukce spočívala v nové konstrukci krytu komunikace s asfaltovým povrchem. Stávající kryt vozovky byl dlouhá léta tvořen mlatovou cestou, částečně z nestmelené vrstvy ze štěrkodrti a částečně ze štětové konstrukce. Tento kryt byl již dávno za horizontem své životnosti a vykazoval značné množství poruch v podobě výtluků, vyjetých kolejí, hrbolů, poklesů, zanesení humusovitými prvky či narušení vlivem růstu vegetace. Za deštivého počasí byla cesta blátivá a s kalužemi.
Nový asfaltový povrch zajistí komunikaci do osady Bouček vyšší životnost a větší bezpečnost a pohodli jízdy uživatelům dotčené cesty. Díky novému kvalitnímu krytu se rovněž sníží hlučnost a prašnost cesty.
Stavební objekt je tvořen jedním úsekem délky 243,76 m. Komunikace je proměnné šířky s průměrnou šířkou 3,2 metry. Součástí projektu je i nová liniová výsadba podél komunikace, která bude spočívat v souvislé výsadbě 72 keřů skalníku.
Rekonstrukce této komunikace byla ukončena 29. dubna a vyžádala si finanční prostředky v celkové výši 1 258 371 Kč, přičemž dotace pokryla 90 % veškerých nákladů. Stavební akce byla spolufinancována Evropskou unií přes Místní akční skupinu a Státní zemědělský intervenční fond.

Marie Čápová, starostka města Kasejovice

    

                                                                                                        

Autor článku: Marie Čápová

Autor fotografií:

Publikováno: 30.06.2021

Aktualizováno: 02.11.2021