PŠENIČKY v Lucembursku 26. - 30.5.2022

Ve dnech 26. - 30.5. 2022 se lidový soubor PŠENIČKY z Nepomuku vydal reprezentovat Plzeňský kraj do Lucemburska

Ve dnech 26. - 30.5. 2022 se lidový soubor PŠENIČKY z Nepomuku vydal reprezentovat Plzeňský kraj a Českou republiku na Mezinárodní hudební festival EMU Remix 22 - European Youth Music Festival do Lucemburska.
Vyjížděli jsme z Nepomuku za úsvitu a do cíle jsme dorazili ve dvě hodiny odpoledne. Ubytovali jsme se v kempu a záhy jsme vyrazili na zahajovací ceremoniál do kulturní arény Rockhal v Esch-sur-Alzette. Aréna, které vévodilo velké pódium, byla zcela zaplněna. Po obou stranách pódia byla umístěna projekční plátna, na kterých se postupně objevovaly fotografie zúčastněných souborů a orchestrů. Každý soubor svoji fotografii na plátně přivítal bouřlivým pokřikem. Nepomucké PŠENIČKY také přivítaly svoji fotografii jásavým pokřikem a na svoji polohu v hledišti upozornily rozvinutou českou vlajkou. Druhým českým zástupcem na festivalu byl pěvecký sbor Severáček z Liberce. Celkem se festivalu zúčastnilo 4 000 účinkujících z celé Evropy.
Pompézní zahájení festivalu proběhlo za přítomnosti mnoha významných hostů v čele s lucemburským velkovévodou s chotí. Symfonický orchestr Orchestre de Chambre du Luxembourg zahrál několik skladeb významných světových skladatelů. V momentě, kdy začala znít „naše“ česká Vltava Bedřicha Smetany, cítili jsme náležitý pocit vlastenectví a hrdosti. Náš vlajkonoš Danny pohotově rozvinul českou vlajku nad hlavami diváků. Té si v setmělém hledišti všimli i osvětlovači a krásně ji nasvítili, takže se v aréně nádherně vyjímala. Neopakovatelný zážitek, který nám navždy zůstane v paměti!
Zahajovací ceremoniál gradoval a spěl ke svému konci, na kterém zazněla i festivalová hymna. Po půlnoci jsme se začali všichni rozcházet na odstavné parkoviště ke svým autobusům. Náš autobus nás odvezl zpět do kempu.
Druhý den ráno po snídani jsme se cestou do města Grevenmacher, kde nás čekalo první vystoupení, zastavili u „nejkrásnějších vodopádů Lucemburska”. Prošli jsme se skalním městečkem a udělali si několik společných fotografií. Pak už jsme pokračovali k Place du Marché. Zde na nás čekalo pódium ve stínu stromů na zdejším náměstí. Převlékli jsme se do našich krojů, které kolem postávající posluchači velmi obdivovali. Počkali jsme, až na nás přijde řada a pak nastoupili se svým repertoárem. Bylo příjemné pozorovat, že česká lidová muzika se posluchačům líbí.
Třetí den byl pro soubor nejnáročnější. V poledne jsme absolvovali vystoupení v Esch-sur-Alzette. V hledišti rozlehlého koncertního sálu, mimo jiných, seděli hudebníci, kteří již svá vystoupení odehráli, ale i ti, co na vystoupení teprve čekali. Když jsme dohráli my, přišlo za námi do auly několik mladých muzikantů a muzikantek, kteří se pochvalně vyjádřili k našemu programu, zajímali se o naše kroje, nástroje, odkud jsme... A právě to je hlavním smyslem tohoto festivalu: setkávání a komunikace různých národností a různého hudebního zaměření. Hudba má lidi spojovat! A je jedno jaký žánr hrajete či v jakém jazyce zpíváte.
Odpoledne už jsme se přesouvali do Fond-de-Gras na závěrečnou část festivalu. Celý areál byl vlastně rozlehlé železniční muzeum. Návštěvníci zde mohli obdivovat nejen výkony účinkujících, ale také historické nádraží, lokomotivy a vagóny. Zde bylo rozestavěno 10 koncertních pódií, na kterých se postupně střídaly orchestry, pěvecké sbory a soubory různých žánrů.
Nám přidělili pódium Station No 10, kde jsme večer za soumraku odehráli velice povedené vystoupení. Před námi ještě vystupovali sbory a folklórní soubory z Rakouska, Španělska, Švýcarska a Holandska. Naše závěrečné vystoupení bylo okořeněno hromadným tancem přihlížejících posluchačů na naši lidovou písničku „Kalamajka mik, mik, mik, oženil se kominík“. Tu jsme pro veliký úspěch museli ještě jednou zopakovat. Tím bylo naše vystupování na festivalu Remix 22 ukončeno.
Závěrečný ceremoniál festivalu proběhl na hlavním pódiu a obstaral ho Remix 22 Big Band doplněný o několik vybraných hráčů zúčastněných orchestrů. Konec festivalu ovšem pro náš soubor neznamenal konec zájezdu.
My jsme měli předem naplánováno si pobyt v Lucembursku ještě trochu prodloužit . Následující den jsme tak měli možnost si po boku místních krajánků a za odborného komentáře českého rodáka pana Kloudy prohlédnout hlavní město Lucemburk včetně místa, kde jsou uloženy ostatky Jana Lucemburského. Ve městě jsme objevili i sochu našeho Jana, svatého Jana Nepomuckého.
Po prohlídce města jsme navštívili Velvyslanectví ČR v Lucembursku. Sem jsme byli pozváni panem velvyslancem Vladimírem Bärtlem. Měli jsme zde domluvené vystoupení pro krajánky. Ovšem úvod programu obstaral místní folklorní soubor Melimelo sestavený právě z krajánků a jejich dětí. Mile nás překvapilo, že v Lucembursku funguje spolek českých a moravských krajanů, kteří se scházejí a udržují českou a moravskou lidovou píseň a tradice. Jako hráč na akordeon v souboru působí i pan velvyslanec Vladimír Bärtl. Po vystoupení jsme byli pozváni na pohoštění, které připravily maminky dětí ze souboru Melimelo. Atmosféra se nesla ve velice přátelském duchu a moc se nám odcházet od nových přátel nechtělo. Za organizaci celého dne patří velké poděkování vedoucí souboru Melimelo, paní Evě Klosové.
V pondělí ráno se uzavřela naše cesta po Lucembursku, během níž jsme navštívili čtyři festivalová místa. V rámci přejezdů k nim jsme si udělali i několik zastávek k prohlídce historických míst, tím posledním bylo městečko Vianden se stejnojmenným hradem.
Zúčastnit se Mezinárodního hudebního festivalu Remix 22 v Lucembursku pro nás byla velká výzva. Přihlášení a veškeré následné zařizování v době covidu nebylo vždy úplně jednoduché, ale určitě nelitujeme! Získali jsme spoustu cenných zkušeností, nevšedních zážitků a nových kamarádů.
Velmi děkujeme Plzeňskemu kraji za podporu tohoto projektu a poskytnutou finanční dotaci, bez které bychom se tohoto festivalu nemohli zúčastnit.
Za podporu děkujeme také firmě KLAUS Timber a.s., panu Františku Konvářovi a panu Miloslavu Kovářovi. Poděkování zaslouží i naši řidiči, Václav Reichelt a Pavel Žikeš, kteří se o nás po celou dobu zájezdu vzorně starali nad rámec svých pracovních povinností. Zároveň děkujeme rodičům našich členů, kteří podporují své děti i celý náš soubor. Dodává nám to energii do dalšího snažení a pocit, že to, co děláme s láskou, má nějaký smysl.

Oldřich Ondrušek a Romana Blanková
PŠENIČKY z.s.
Projekt „Lidový soubor PŠENIČKY reprezentuje v Lucembursku na mezinárodním hudebním festivalu EMU“ byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.

PŠENIČKY v Lucembursku
PŠENIČKY v Lucembursku
PŠENIČKY v Lucembursku
PŠENIČKY v Lucembursku
PŠENIČKY v Lucembursku

Autor článku: Oldřich Ondrušek a Romana Blanková

Autor fotografií:

Publikováno: 30.05.2022

Aktualizováno: 16.09.2022