Rekonstrukce lesní cesty U Aloisky

V měsíci červnu a červenci byla provedena rekonstrukce lesní cesty u Aloisky

Jen pro vysvětlenou, název je odvozen od blízké lokality U Aloisky.
Jedná se o lesní cestu v blízkosti bývalého motelu AGRO, vedoucí severním směrem od silnice I/20 na hranici k.ú Kasejovice a k.ú. Životice u Kasejovic.
Předmětem projektu bylo zesílení stávající konstrukce vozovky, úprava (rozšíření) napojení na silnici I/20, zpevnění napojení lesních cest na řešenou lesní cestu, obnova trubního propustku v místě napojení lesní cesty na silnici I/20, obnova jednoho hospodářského propustku, vyčištění příkopů, zpevnění lesních skladů a zřízení výhyben.
Délka rekonstruované lesní cesty je 824 m. Celkové výdaje na rekonstrukci činily 2 341 tis. Kč, z toho je přiznaná dotace ve výši 2 019 tis. Kč.
Projekt Rekonstrukce lesní cesty U Aloisky je spolufinancován Evropskou unií přes Místní akční skupinu Pošumaví a Státní zemědělský intervenční fond.

Marie Čápová, starostka města Kasejovice

    

Autor článku: Marie Čápová

Autor fotografií:

Publikováno: 23.07.2021

Aktualizováno: 02.11.2021