Rekonstrukce ZŠ 2. etapa - dokončení

Dále pokračuje největší investiční akce do školství v historii Kasejovic.

Rekonstrukce ZŠ 2. etapa - dokončení
Rekonstrukce ZŠ 2. etapa - dokončení

Probíhá zastřešení rovné střechy nad kotelnou a zadním traktem školy. Tím vznikne půdní prostor, který bude využit pro výuku školy. Dále probíhá odvodnění školy a konečné teréní úpravy.
Připomeňme, že na tyto úpravy získala obec 5,5 mil. dotaci. Veškeré práce budo dokončeny do konce letošního roku. Obec se ještě snaží získat prostředky na druhou etapu rekonstrukce tělocvičny, kterou plánuje na příští rok. Bude se jednat o rekonstrukci podlahové plochy v sále, vybudování zázemí tělocvičny - šatny pro veřejnost s menší místností pro občerstvení, spojovacího krčku se školou a oplocení celého areálu. Tím bude celková opava školy dokončena.

Autor fotografií:

Publikováno: 20.11.2005

Aktualizováno: 23.08.2019