Rok 2021 se v Kasejovicích a okolí ponese ve znamení investic

Obdobně jako v přechozích letech plánuje město Kasejovice na rok 2021 celou řadu investičních akcí.

Jednu z finančně nejnáročnějších bude představovat akce nazvaná „Intenzifikace ČOV a kanalizace“, která bude spočívat ve výměně technologie čistírny odpadních vod a výstavbě dvou kanalizačních řadů v celkové délce 380 m v ulici Chloumecká a lokality pod tratí.

K vybudování inženýrských sítí v podobě kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektřiny a dalších včetně komunikace dojde v obytné zóně Chloumecká, která je určena pro výstavbu 15 rodinných domů. V současné době má město Kasejovice k dispozici hotový projekt a v jednání je stavební povolení.

Na programu je oprava místních komunikací. Konkrétně se bude jednat o ulici Úzkou (pod bytovkami proti areálu bývalého Šumavanu, rekonstrukci polní cesty v Boučku a lesní cesty U Aloisky naproti bývalému motorestu Agro.

Po letošním dokončení první etapy rekonstrukce bývalé vodárenské věže u nádraží, která byla na konci minulého roku zapsána na seznam kulturních památek, plánuje město Kasejovice v příštím roce zrealizovat druhou etapu oprav tohoto historického objektu. Ty by spočívaly v opravě vnější fasády a vnitřních prostor a nádrže na vodu do jejich původní podoby.

V roce 2021 bude zahájena druhá etapa „Opravy hřbitovních chodníků“, která se bude týkat opravy hřbitovních chodníků, rozvodu vody po hřbitově a vybudování niky pro kontejnery určené na odkládání hřbitovního odpadu. Pokud se městu Kasejovice podaří získat dotaci z Ministerstva zemědělství ČR na projekt „Oprava břehového opevnění rybníka Koutečského“, potom dojede na zahájení i této stavební akce.

Novinkou pro rok 2021 bude využití objektu bývalého kasejovického špýcharu pro sezónní expozici. Díky ní se budou moci návštěvníci seznámit nejen s provozem špýcharu, ale i prohlédnout si expozici věnovanou první světové válce a příběhům československých legionářů.

Nového kabátu by se měla dočkat i budova kasejovické radnice. V plánu je renovace vnějších oken a osazení nových vnitřních oken, rekonstrukce elektrické a počítačové sítě, zateplení půdy a výměna podlahové krytiny. Díky této rekonstrukci dojde i na změnu systému vytápění z dosavadního elektrického akumulačního na vytápění plynovým kotlem.

Rozmanité stavební akce budou probíhat i v okolních vesnicích. V Řesanicích bude pokračovat oprava místního kulturního zařízení. Po výměně střešní krtiny bude následovat výměna oken a dveří, oprava vnější omítky a rekonstrukce sociálního zařízení. Výstavba vodních vrtů je naplánována u kulturního zařízení v Kladrubcích a do studně v Podhůří. Kromě toho je v Kladrubcích naplánována rekonstrukce sociálního zařízení v tamějším kulturním zařízení.

Opomenuty nebudou ani církevní stavby, neboť se v roce 2021 počítá s výměnou střešní krytiny na kapli v Chloumku a opravou vnitřních prostor kaple v Kladrubcích.

V roce 2021 bude pokračovat oprava víceúčelového hřiště s umělým povrchem, kterému se v roce 2019 dostalo nového oplocení. Dojde na výměnu umělého povrchu a v plánu je osvětlení hřiště.

Letošní rok bude pro nás všechny velmi náročný jak z pracovního, tak zdravotního a soukromého pohledu. Současná situace k překážkám, které jsou při administraci takto náročných projektů běžné, přidává i další problémy. I tak věříme, že se nám plánované akce podaří zdárně zvládnout.

Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Autor článku: Ing. Marie Čápová

Autor fotografií:

Publikováno: 24.05.2021

Aktualizováno: 24.05.2021