Shrnutí uplynulého roku 2019 očima SDH Řesanice

Podobně jako v minulých letech tak i v roce 2019 čekala na sbor dobrovolných hasičů v Řesanicích celá řada společenských akcí a kulturního dění

Shrnutí uplynulého roku 2019 očima SDH Řesanice
Shrnutí uplynulého roku 2019 očima SDH Řesanice
Tento rok byl obzvlášť výjimečný, protože sbor oslavil krásných 110 let od svého založení v roce 1909. Hned začátkem měsíce ledna se konala již tradiční valná hromada v místním kulturním zařízení, kde hasiči zhodnotili veškerou svoji činnost a práci za uplynulý rok a zahájili přípravy na ten další. Během ledna jsme navštívili také několik valných hromad okolních hasičských sborů, ale i valnou hromadu spřáteleného sboru dobrovolných hasičů v Žinkovech, se kterým spolupracujeme již řadu let. V únoru se někteří členové zúčastnili výroční valné hromady okrsku Kasejovice, která probíhala v jednací místnosti hasičské zbrojnice v Oselcích. Zde byl oceněn jeden z našich hasičů za aktivní činnost v okrsku Kasejovice odznakem trikolóry ke 100 letům založení České republiky. V průběhu března se konalo několik dalších akcí např. jarní velitelský den v Bezděkově, kde proběhlo námětové cvičení v podobě dálkové dopravy vody a VII. Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň-jih na sále hostince v Jarově, kde byl rovněž náš sbor přítomen.
Dále se o jednom slunném víkendu uskutečnila jarní brigáda, kdy byla uklizena a posečena náves. Na konci měsíce jsme se sešli již na tradičním jarním hokejovém zápase mezi HC Oujezdo a HC Řesanice na zimním stadionu ve Strakonicích, který skončil i přes náš dobrý výkon lépe pro soupeře. Poslední dubnový den patřil stavění májky před hasičskou zbrojnicí a pálení čarodějnic. Dále během měsíců dubna a května proběhly brigády zaměřené především na úklid a sečení návsi.
Na konci května začalo naše družstvo trénovat na blížící se okrskovou hasičskou soutěž v Kladrubcích. Na soutěži konané 1. června jsme se bohužel přes absenci velkých opor umístili až na předposledním 13. místě a ztratili tím tak šanci na reprezentování okrsku Kasejovice na zářijovém okresním kole v Dobřanech.
Významným datumem se stala sobota 8. června, kdy se na řesanické návsi konaly oslavy 110. výročí založení SDH Řesanice (viz článek „Sbor dobrovolných hasičů Řesanice oslavil 110. výročí od svého založení“ uveřejněný v Kasejovických novinách v červenci 2019). Byl připraven bohatý kulturní program. Přítomní diváci mohli vyposlechnout naši státní hymnu v podání sólisty Hudby Hradní stráže a Policie ČR Tomáše Savky, dále sledovat průjezd jízdní kolony historické i novodobé hasičské techniky kolem návsi nebo ukázky požárních útoků nejmladších hasičů z SDH Újezd u Kasejovic a SDH Žinkovy, ale i požární útok smíšeného týmu žen z SDH Radošice. Se svými historickými stříkačkami předvedla svůj um i stará garda hasičů z Oselec a Radošic. Součástí oslav byla také výstava fotografií. Dále se divákům naskytla možnost zhlédnout exhibiční vystoupení dua sportovců z českobudějovického Bike Trial Show, kteří předvedli své umění na biketrialovém kole a v parkouru. Poté přišla na řadu ukázka hasičských stříkaček PPS-8 v podání mužstev z Řesanic, Újezda u Kasejovic, Nezdřeva a Chloumka. Ti své stroje rozmístili po obvodu hráze řesanické požární nádrže a ukázali přihlížejícím divákům jejich sílu v podobě čtyř vodních proudů nad hladinou nádrže. Závěrem celého kulturního odpoledne bylo divadelní představení Osvětového retro divadla Orel z Kasejovic. Po celý den vyhrával na pódiu dechový a taneční orchestr SKALANKA ze Švihova vedený kapelníkem Milanem Valečkem a akci moderoval MUDr. Václav Šampalík ml. Zajímavým zpestřením byl odchod hasičů SDH Bezděkov, jehož členové oděni ve vycházkových uniformách odcházeli v řádně nastoupeném pochodovém tvaru za zvuku hlásné trubky p. Jaroslava Ladmana. Tato akce se velmi vydařila a pochvalovali si ji jak řesaničtí hasiči, tak i všichni zúčastnění.
V polovině června jsme spojili síly se sborem hasičů z Polánky a vytvořili smíšený tým s příznačným názvem ŘES-POL a vydali se do Sedliště na 25. ročník memoriálu Slávy Horníka, kde nám po vyhlášení soutěže patřilo celkově 5. místo. Poslední dva červnové víkendy jsme strávili v Žinkovech, kde místní hasičský sbor slavil 140 let od svého založení a ve Starém Smolivci, kde proběhly oslavy 125. výročí založení zdejšího sboru hasičů, kde jeden z nás dělal rozhodčího při hasičské soutěži.
V červenci k nám jako každý rok dorazila z Chebu rocková skupina PLEKTRUM, která to opět rozjela ve velkém stylu a na kterou i přes nepřízeň počasí dorazila spousta věrných fanoušků.
O nezdřevské pouti 10. srpna, při které se koná tradiční pouťový fotbalový turnaj, jsme splnili slib daný při minulém ročníku a přijeli s nově založeným týmem v kombinaci s hráči z Újezda u Kasejovic pojmenovaný FC Řesanice-Újezd. Tým sehrál celkem dvě utkání a to s domácím výběrem a starou gardou z Kasejovic, obě vyhrál a tím ovládl celý turnaj a získal tak 1. místo.
Dále pak od června do září proběhlo několik brigád opět zaměřených na úklid návsi a veřejných prostranství. V říjnu proběhl podzimní velitelský den tentokrát v Újezdě u Kasejovic, v jehož rámci opět došlo k námětovému cvičení ve formě dálkové dopravy vody, kam též dorazili někteří z nás. Na konci října se před blížící se řesanickou poutí uskutečnila třídenní brigáda, kdy byla posekána náves, shrabáno spadané listní a zpracováno dřevo do kulturního zařízení. První listopadová neděle patřila pouti, den předtím byla však uspořádána pouťová zábava, na níž vyhrával Luboš VEGA Rock. Sobota 9. listopadu patřila VIII. Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň-jih v Jarově, kam zavítal opět náš zástupce a 16. ročníku řesanického voleného mariáše pořádaný hasiči a Klubem přátel zelené sedmy. Mariáše, který má v Řesanicích dlouhou tradici, se zúčastnilo celkem 18 mariášníků, kteří byli usazeni k šesti hracím stolům. Po tříkolovém urputném boji dopadlo pořadí následovně: na 1. místě se umístil Krejčí Eda z Blatné, na 2. místě Šiška Libor z Blatné, na 3. místě Fiala Jan z Kasejovic a 4. místo neboli bramborovou medaili si odnesl MUDr. Václav Šampalík ml. ze Žinkov, člen Klubu přátel zelené sedmy. Na konci listopadu proběhlo školení preventistů na hasičské zbrojnici v Nepomuku, kterého se zúčastnil i náš preventista. Dále nám byla městem Kasejovice opravena střecha na hasičské zbrojnici. V prosinci došlo k odvetnému utkání mezi HC Oujezdo a HC Řesanice, kdy jsme pro výborný výkon našich hráčů a brankáře zvítězili 7:6. Na Silvestra se většina z nás sešla v místním kulturním zařízení, abychom oslavili konec roku 2019 a přivítali nový rok 2020. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim hasičům i místním občanům, kteří se zúčastňují hasičských akcí a podílejí se na zvelebování naší malebné vsi a přípravách nejrůznějších kulturních akcí.

Autor článku: Pavel Behenský ml.

Autor fotografií: SDH Řesanice

Publikováno: 11.02.2020

Aktualizováno: 11.02.2020