Slovo starostky k zahájení školního roku

Ačkoliv se astronomické léto přehouplo do své poslední třetiny, pro mnohé z nás skončilo posledním srpnovým dnem.

To je totiž den, kdy pro všechny školou povinné končí dva měsíce prázdnin a pro dospělé čas letních dovolených. Začátkem září se život vrací do zaběhnutých kolejí. Mnohé z nejmladších dětí poprvé navštíví školku, ty o málo starší tam půjdou za svými kamarády a kamarádkami. Ti co mají návštěvu mateřské školky za sebou, usednou poprvé do školních lavic, které jim uvolnili loňští prvňáčci.
Letos se téměř po 140-ti letech neotevřou dveře pro žáky a učitele ve škole na náměstí, ale začne se poprvé učit v nové přístavbě, kde vznikly čtyři třídy a v suterénu školy nové šatny. Proto bych chtěla všem dětem, žákům, pedagogům a zaměstnancům školy popřát, aby jejich vstup do školního roku 2005/2006 byl úspěšný. Jsem přesvědčena o tom, že stejně jako předcházející školní léta, bude i ten letošní rok bezpochyby velmi náročný. Žáci budou muset vstřebat velké množství nových vědomostí a získat dovednosti, které jim budou předávat jejich učitelé.
Žáci devátých tříd se budou rozhodovat, kam po ukončení základní školy a budou muset skládat nelehké přijímací zkoušky na různé typy středních škol a učilišť. Mnozí žáci budou mít jistě zájem zapojit se a zdolávat nejrůznější soutěže a školní olympiády. Jak jsme se mohli na základě výsledků z minulého školního roku přesvědčit, často se jim podařilo v těchto soutěžích obsadit první příčky. Takového ocenění je důležité nejen pro ně, ale zároveň je dobrou vizitkou pro naši školu. K tomu, aby všichni školou povinné zvládli školní rok 2005/2006 co nejlépe, jim budou pomáhat nejen učitelé, ale i rodiče. Proto bych chtěla všem rodičům popřát, aby jim jejich děti dělaly co nejméně starostí, ale naopak přinášely co nejvíce radostí. Přeji jim, aby dokázali být nad věcí a zvládli všechny své povinnosti jak pracovní tak rodičovské. Nám všem přeji, abychom k sobě nebyli lhostejní a sobečtí a dokázali se na svět dívat i z té lepší stránky.
Marie ČÁPOVÁ, starostka obce Kasejovice

Autor článku: Čápová M.

Autor fotografií:

Publikováno: 02.09.2005

Aktualizováno: 23.08.2019