Slovo starostky ke konci roku 2004

Do konce letošního roku zbývá posledních pár dnů.

Do konce letošního roku zbývá posledních pár dnů. V této době se většina z nás dívá zpět za uplynulými měsíci a hodnotí, co se podařilo a naopak. V souvislosti s nastávajícím koncem roku 2004 bych se i já ráda pokusila zrekapitulovat, co vše se odehrálo v obci Kasejovice.
V první řadě bych chtěla říci, že letošní rok byl především rokem velkých stavebních úprav. To souvisí s plněním priorit našeho volebního programu na období 2002-2006. Došlo k rozsáhlým opravám a rekonstrukci komunikací v obci Kasejovice. Ještě v závěru prvního pololetí letošního roku nechala obec opravit tzv. „polánskou" silnici. Díky financování ze strany Plzeňského kraje se opravila vozovka směrem na Újezd. Obě komunikace dostaly nový kabát ještě dříve, než došlo k rozsáhlé a zdlouhavé rekonstrukci hlavního silničního tahu přes Kasejovice. Po celou dobu stavebních prací na silnici 1/20 sloužily obě výše zmíněné místní komunikace jako objízdné trasy. Ačkoliv rekonstrukce 1/20 přinesla Kasejovicím nemalé komplikace, jsem přesvědčena o tom, že po jejím definitivním dokončení budou silnice a přilehlé chodníky sloužit ku prospěchu a spokojenosti nás všech.
V oblasti školství se nám v létě podařilo úspěšně dokončit první etapu akce „Přestavba a rekonstrukce školy". Druhá část projektu by měla skončit v polovině roku 2005. Je jasné, že stavební práce na základní škole přinesly nemalé obtíže zejména jejím pracovníkům a žákům. Provoz školy musel být jak na konci minulého tak na začátku nového školního roku omezen. Nemalé potíže přinesla na podzim zahájená stavba nové střechy mateřské školky jak dětem tak ostatním zaměstnancům tohoto zařízení. Plzeňský kraj poskytl dotaci ve výši 400 tisíc korun na řešení havarijního stavu střechy a obec Kasejovice dřevo na krov a přes jeden milion korun na kvytinu.
Jsem si vědoma, že veškeré zmíněné stavební akce nejednou zkomplikovaly život každému z nás. Jednalo se totiž o práce těžko zvládnutelné za několik týdnů. Všem spoluobčanům bych chtěla touto cestou poděkovat za jejich toleranci a shovívavost, kterou s těmito pracemi měli.
V oblasti sportu se naší obci podařilo dokončit stavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem. K jeho slavnostnímu otevření došlo v měsíci květnu. Nemalou částkou přispěl na tuto akci Plzeňský kraj, bez jeho podpory by vybudování sportoviště bylo v podstatě nemožné. To, že naše obec má sportovní zařízení tohoto typu, chápu jako velké plus. Představuje totiž jednu z dobrých forem jak užitečně trávit volný čas. Jen mne trochu mrzí, že hřiště není kasejovickou mládeží a dospělými využíváno tak, jak jsme si představovali.
V souvislosti s tímto bilancováním bych chtěla zdůraznit, že všechny uskutečněné akce se podařilo realizovat díky Václavu Červenému, který se nejednou zúčastnil důležitých jednání a díky němu se také povedlo sehnat finance na uvedené projekty.
Kromě toho, že Kasejovice získaly mnoho nového, v oblasti kultury byly naopak ochuzeny. Nedošlo k plánovanému promítání filmů v letním kině. Zde totiž neznámí vandalové zničili jeho vybavení. Alespoň částečnou náplastí se mohlo stát několik koncertů. Proběhly nejen v kostele sv. Jakuba, ale také v kasejovické synagoze.
Závěrem bych ráda poděkovala touto cestou všem občanům za dobrou spolupráci v letošním roce 2004 a popřála všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2005.
Marie ČÁPOVÁ, starostka obce

Autor článku: Čápová M.

Autor fotografií:

Publikováno: 16.12.2004

Aktualizováno: 23.08.2019