Slovo starostky obce

Měsíc červen otevřely parlamentni volby, kreré budou rozhodovat o dalším politickém vývoji v naší republice.

Kromě této významné události přinese červen konec školního roku, léto a čas vytoužených dovolených a chvil volna. Jsem přesvědčena, že končící školní rok byl zajímavý a náročný nejen pro nejmenší děti z mateřské školy a prvňáčky, ale také pro všechny žáky, jejich rodiče, pedagogy a ostatní zaměstnance školy. Letošní prvňáčci předají svá místečka v lavicích starším dětem ze školky z oddělení Vodníčků a žáci devátých tříd se po zaslouženém letním volnu rozejdou na nejrůznější střední školy a učiliště.
Jestliže předchozí dva školní roky se nesly v duchu velkých stavebních úprav, které se bezprostředně tykaly Školních budov, ten letošní byl o poznání klidnější. Nyní jsou v plánu terénní úpravy kolem školního komplexu, které budou probíhat v letních měsících. Jejích cílem je dát současným komunikacím, které jsou ve velmi špatném stavu, nový kabát a rekonstruovanému školnímu areálu ještě lepší vzhled. V souvislosti s tím bych chtěla poukázat na to, že i tyto stavební úpravy přinesou ve zmíněné lokalitě určitá omezení. Proto prosím všechny spoluobčany a návštěvníky Kasejovic o toleranci a zvýšenou opatrnost v době konání stavebních prací a věřím, že opravené silníce budou sloužit ku prospěchu nás všech. Závěrem bych chtěla do nastávajících letních měsíců všem popřát krásné prázdniny, dovolenou a příjemně strávené dny volna, abychom je užili v klidu a pohodě a mohli tak načerpat energii do dalších dnů.
Marie ČÁPOVA, starostka Obce Kasejovice

Autor článku: Čápová M.

Autor fotografií:

Publikováno: 06.06.2006

Aktualizováno: 23.08.2019