Starostka k rekonstrukci chodníků

Oprava kasejovických chodníků bude probíhat v několika etapách.

Koncem měsíce června loňského roku byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce hlavní komunikace vedoucí přes Kasejovice. Stavební práce na silnici 1/20 trvaly téměř půl roku a teprve na konci listopadu došlo slavnostním přestřižením pásky k jejímu otevření. O průběhu veškerých prací jsme naše spoluobčany pravidelně informovali v Kasejovických novinách. Rozsáhlá rekonstrukce hlavního silničního tahu vedoucí Kasejovicemi si kromě velké tolerance a trpělivosti všech obyvatel vyžádala rovněž narušení přilehlých chodníků a prostranství. Jelikož práce na 1/20 skončily téměř s nastupující zimou, nebylo možné chodníky a náměstí uvést do původního stavu bezprostředně po předání celé stavby. Z toho důvodu bylo nutné tyto dokončovací práce odložit až na jaro letošního roku.
V letošním roce bude oprava chodníků a přilehlých prostranství rozdělena do dvou etap. První bude zahájena již počátkem měsíce dubna a pokud půjde vše podle plánu, měla by být dokončena přibližně během jednoho měsíce. V tomto případě se bude jednat o opravu chodníků v úseku od Jánského náměstí směrem na Blatnou až na konec Kasejovic.
Druhá fáze oprav chodníků by měla začít počátkem července, neboť v současné době probíhá výběrové řízení na do davatele stavby, který práce uskuteční. V tomto případě se bude jednat o úsek od cukrárny „U Aničky" ve směru na Blatnou až k Jánskému náměstí. Chodníky se budou postupně budovat po pravé straně ve směru od Nepomuka na Blatnou. V úseku od cukrárny směrem k poště a náměstí se chodníky opraví i po levé straně.
Celková délka chodníků, které budou opraveny nebo znovu vystavěny, činí 1080 metrů. V letošním roce si zmíněné stavební práce vyžádají cca 3,5 milionů korun. Obec Kasejovice požádala Plzeňský kraj v rámci Programu stabilizace venkova o přidělení dotace, která v případě úspěchu pokryje pouze malou část celkových nákladů. Další část rozsáhlých oprav a výstavby chodníků bude obec hradit z vlastního rozpočtu, převážně z prodeje plynovodního zařízení. V příštích letech budou následovat i úpravy veřejných prostranství v bezprostřední blízkosti těchto chodníků.
Téměř s jistotou je možné říci, že v letošním roce se z finančních důvodů neuskuteční další úpravy okolo komunikace 1/20 jako např. vydláždění parkovací plochy od Jánského náměstí k hlavnímu náměstí. Již dnes víme, že stavební úpravy těchto prostranství si vyžádají další dva miliony korun, které Kasejovice nemají pro letošní rok k dispozici. Kromě dokončovacích prací okolo komunikace 1/20 musí obec dofinancovat v loňském roce zahájenou stavební akci „Přístavba a rekonstrukce školy", na kterou bude letos zapotřebí cca 8,5 milionů korun.
Marie Čápova, starostka obce Kasejovice

Autor článku: Čápová M.

Autor fotografií:

Publikováno: 20.04.2005

Aktualizováno: 23.08.2019