Stavební úpravy školního komplexu jdou do finále

Dne 25. října jsme otevřeli nově rekonstruovanou tělocvičnu u Základní školy v Kasejovicích.

Stavební úpravy školního komplexu jdou do finále
Stavební úpravy školního komplexu jdou do finále
Stavební úpravy školního komplexu jdou do finále
Stavební úpravy školního komplexu jdou do finále

Díky provedené rekonstrukci má dnes tato budova novou střešní krytinu a také nový nátěr vnější omítky. Svým vzhledem tak tělocvična zapadla do doposud opraveného školního komplexu. Uvnitř došlo na výměnu oken a vybudování nového sociálního zařízení. Okna jsou zajištěna sítěmi a nátěru se dočkaly i vnitřní stěny v sále. Velkým plusem celé akce bylo, že se ji podařilo provést velmi rychle, za necelé tři měsíce a to díky dobrému výběru projektantky Aleny Vochové a stavební firmy Jihospol Strakonice.
Již předtím jsme se prvního června 2005 společně sešli na slavnostním otevření přístavby a půdní vestavby v kasejovické základní škole. Tato akce navázala na už dokončenou rozsáhlou rekonstrukci hlavní budovy školy, která proběhla v uplynulém roce. Díky tomu, že jsme od státu poté ještě získali další peníze, mohli jsme přistoupit k již výše zmíněné rozsáhlejší rekonstrukci školní tělocvičny.
Přístavba a půdní vestavba v základní škole pohltila celkem 29 milionů korun. Díky tomu, že jsme získali další 2,5 miliony korun, mohli jsme si dovolit započít s rekonstrukcí tělocvičny.
Velký plus pro nás znamenala finanční dotace ve výši 5,5 milionů korun určená na dokončení celkových úprav v areálu základní školy, jež stavební firma dokončí do konce letošního roku.
I když započaté stavební úpravy školního areálu dokončí pracovníci dodavatelské firmy ještě letos, budeme rádi, když se nám podaří získat ze státního rozpočtu ještě určitou část finančních prostředků. Pokud tomu tak bude, potom je využijeme na dokončení druhé etapy opravy tělocvičny. Ta by měla spočívat v rekonstrukci podlahové plochy v sále, vybudování zázemí tělocvičny - šatny pro veřejnost s menší místností pro občerstvení, spojovacího krčku se školou a oplocení celého areálu.
Již před třemi léty před komunálními volbami jsme před Vás předstoupili s programem, že pokud se nám nepodaří získat na tuto akci finanční prostředky řádově v desítkách milionů korun, zahájíme dílčí rekonstrukci celého objektu. Do dnešní doby jsme do školního komplexu investovali 37 milionů korun. Za to náleží obrovský dík nejen státu, ale také Václavu Červenému, který se nemalým dílem zasloužil o získání finančních prostředků určených výhradně na tuto akci. Poděkování patří také ředitelce školy, učitelům, ostatním zaměstnancům školy a Sokolům, kteří pomohli s pracemi, bez kterých by se rekonstrukce školního areálu jen těžko obešla. Jsem přesvědčena o tom, že rozhodnutí investovat tak astronomickou částku právě do rekonstrukce areálu základní školy bylo správné, neboť investice do školství je tou nejlepší investicí do budoucnosti obce.
Marie ČÁPOVÁ, starostka obce Kasejovice

Autor článku: Čápová M.

Autor fotografií:

Publikováno: 25.10.2005

Aktualizováno: 23.08.2019