Stodola v areálu bývalého špýcharu prochází opravou - 2019

Koncem června byla zahájena oprava stodoly v areálu bývalého kasejovického špýcharu.

Stodola v areálu bývalého špýcharu prochází opravou
Stodola v areálu bývalého špýcharu prochází opravou

Ta bude spočívat ve výměně eternitové střechy za barevný plech, opravě vnějších i vnitřních omítek s nátěrem, opravě vrat a odstranění mlatové podlahy a jejím nahrazením podlahou betonovou. Provedeny budou rovněž venkovní prostory před stodolou – zpevnění před vraty stodoly a oprava rozpadlého tarasu, který tvoří zídku pod plotem. Stavbu provádí firma STAFIS – KT, s.r.o. Celkové výdaje na opravu stodoly bývalého špýcharu činí 1 076 tisíc Kč, přičemž dotace z Operačního programu životního prostředí představuje částku 930 tisíc Kč. Stavba by měla být dokončena do konce října 2019.
Cílem celého projektu je předcházení vzniku odpadů formou opětovného využití vyřazených věcí. Obyvatelé města tak budou moci zdarma přinášet prostřednictvím sběrného dvora pro ně již nepotřebné věci a zároveň si budou moci jiné pro svoji potřebu odebírat. Jednat se bude zejména o vybírání zařízení a vybavení domácností, nábytek, mechanické domácí spotřebiče, knihy, hračky a sportovní vybavení. Hlavním smyslem celého projektu je další využití ještě funkčních věcí, které by jinak skončily na skládce odpadů
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Autor článku: Marie Čápová

Autor fotografií: Marie Čápová

Publikováno: 12.09.2019

Aktualizováno: 18.11.2019