TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 2023

Vánoční doba se s příchodem nového roku převalila do své druhé poloviny a pomalu se blížil svátek Tří králů, historicky nejznámějšího vánočního koledování

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Co ty černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju a nový rok Vám vinšuju.
A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem.

Vánoční doba se s příchodem nového roku převalila do své druhé poloviny a pomalu se blížil svátek Tří králů, historicky nejznámějšího vánočního koledování. Popřáli Vám tříkráloví koledníci zdraví, štěstí, přinesli drobný dárek a požehnanou tříkrálovou křídou zanechali nad Vašimi dveřmi nápis K+M+B+2023? Mnohé možná napadá, že zde zvěčnili své monogramy – Kašpar, Melichar a Baltazar. Jména třech mudrců, kteří přišli navštívit malého Ježíška do Betléma. Je to právě naopak. Z latinské věty „Christus mansionem benedicat“, v překladu „Kristus ať žehná tento příbytek“ byla použita tři písmena a vzniklo lidové pojmenování Kašpara, Melichara a Baltazara. Tento nápis a celá královská výprava přináší radostné poselství milosrdné lásky.
Tento zvyk se v mnoha vesnicích s příchodem Tříkrálové sbírky pořádané Charitou opět probouzí. V loňském roce byly pouze statické pokladničky, protože osobní koledu zkomplikovala řada protikoronavirových opatření. O víkendu 7. a 8. ledna jste se však mohli s koledníky potkat osobně v Bezděkově, Nezdřevě, Zahorčičkách a Hradišti. Byla to kolednická premiéra, ale za sebe, jako vedoucí tříkrálových skupinek, mohu říci, že jsme se setkali s vřelým přijetím Vás dárců. My jsme Vás obdarovali malou drobností a zpěvem. Vy jste svým darem do pokladničky přispěli na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. A možná jste někteří cítili, že jsme si vzájemně předali mnohem víc. Během této krátké chvíle, kdy se potkáváme napříč generacemi, můžeme zažít pocit radosti a vzájemnosti. A právě to je vedle Božího požehnání největším a nejsilnějším poselstvím tříkrálové koledy.
Místní děti si role králů skvěle užívaly a těšily se i ze sladkých dobrot, které si během své cesty vykoledovaly a pak spravedlivě rozdělily. Od pořádající Charity dostaly malou svačinku, tříkrálový šátek a největší radost udělal „volňásek“ do bazénu do Horažďovic.
A kde peníze pomohou? Výtěžek je rozdělen předem daného klíče. Charitě v regionu, kde se peníze vykoledovaly, se vrátí 65% vybraných prostředků. 15% je určeno na projekty Diecézní charity, do krizového fondu putuje 10% na mimořádné události u nás i v zahraničí, 5% využije na své celostátní projekty Charita Česká republika a zbývajících 5% tvoří zákonná režie sbírky. Charita Horažďovice, která byla administrátorem sbírky ve Vaší obci, využije peníze podle předem schválených záměrů. Největší část sbírky půjde na podporu Charitní pečovatelské služby, Domácí zdravotní péče a Občanské poradny v Horažďovicích. Začátkem letošního roku byl zahájen provoz Občanské poradny také v Nepomuku, kde bude sbírka důležitým článkem jejího financování. Každým rokem se snažíme rozšířit sortiment půjčovny kompenzačních pomůcek, z vytvořeného krizového fondu pořizujeme vysoušeče zdiva pro akutní řešení havarijních situací a podpoříme provoz již druhého sociálně integračního bytu. Dětem z dětského domova v Chanovicích přispějeme malou částkou na volnočasové aktivity a na Nepomucku a Kasejovicku bude jako v předchozích ročnících směřována finanční nebo materiální pomoc sociálně slabým rodinám s dětmi. V minulých letech přispěla sbírka dětem z regionu na speciální rehabilitační terapii, na odlehčovací pobyt ve speciálním zařízení nebo na dopravu do speciální školy v Merklíně.
A sbírka bude pomáhat i dál, protože díky štědrosti všech dárců se podařilo do pokladniček vybrat na území Horažďovic, Nepomuka a Kasejovic neuvěřitelných 516 107 Kč. Do letošního 23. ročníku se zapojilo 54 obcí, přes 250 koledníků, které doprovázelo téměř 100 vedoucích, a řada dalších dobrovolníků. A nesmím zapomenout ani na zástupce obecních úřadů, jejichž součinnost je při konání sbírky velice důležitá a nutná. Úspěch celé sbírky se odvíjí od nadšení a aktivity více než stovky lidí, kterým patří obrovské DĚKUJI.

Výsledky v jednotlivých obcích jsou skvělé.
Bezděkov 4 505,- Kč
Hradiště 4 461,- Kč
Nezdřev 4 724,- Kč
Zahorčičky 1 064,- Kč

Prostředky Tříkrálové sbírky díky štědrosti dárců a ochotě dobrovolníků každoročně umožňují Charitě Horažďovice uskutečňovat smysluplné činnosti, které zkvalitňují životy lidí tím, že dostanou šanci svoji nepříznivou situaci řešit.
Stát se koledníkem nebo dárcem je obrovskou a jedinečnou příležitostí začít nový rok dobrým skutkem.
Děkujeme.

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA - Bezděkov
TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA - Hradiště
TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA - Nezdřev
TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA - Zahorčičky

Autor článku: Olga Šulcová

Autor fotografií: Olga Šulcová

Publikováno: 08.01.2023

Aktualizováno: 02.02.2023