V Újezdě slavili devadesátiny 3.1.2022

Devadesáté narozeniny oslavil 3. 1. 2022 pan Václav Drnek z Újezda

V ten den mu přišla popřát starostka paní Marie Čápová společně se zástupci sboru dobrovolných hasičů Josefem Tesařem a Miladou Myslivcovou.
Setkání bylo milé, popovídali jsme o životě, aktuálním dění a také zavzpomínali na doby dávno minulé.
Ještě jednou přejeme panu Drnkovi do dalších let hodně spokojenosti, dobré nálady a hlavně pevné zdraví.

Autor článku: Milada Myslivcová

Autor fotografií:

Publikováno: 03.01.2022

Aktualizováno: 10.01.2022