Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje

Kasejovice jsou vesnicí roku 2006 Plzeňského kraje.

V pátek 18. srpna byly vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku. Vítězem tohoto ročníku se stala obec Kasejovice, další ceny získaly obce Černíkov a Rozvadov. Do soutěže se letos přihlásilo 19 obcí Plzeňského kraje. Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji obce, ve které žijí, ukázat rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a poukázat na význam venkova z celospolečenského pohledu. Soutěže se mohou účastnit všechny obce nebo jejich sídla vesnického charakteru, které mají zpracován vlastní Program obnovy a podají přihlášku do soutěže s dokumentací svých výsledků. Při hodnocení jednotlivých obcí porota přihlíží nejen ke vzhledu obce, ale hlavně k péči a snaze radnice i občanů o zlepšení života.Vítězové krajských kol postupují do kola celostátního.
Vítězem tohoto ročníku se staly Kasejovice. Obec má bohatou historii a množství památek, jako je například gotický kostel, židovská synagoga a hřbitov nebo renesanční radnice. Velké investice do infrastruktury v nedávné minulosti výrazně zlepšily kvalitu života v obci (kanalizace, plynofikace, rekonstrukce náměstí, školy, chodníků a další). Kasejovice jsou také centrem kulturně-společenského života, je zde muzeum, letní kino, fungují tady různé spolky, pořádají se kulturní akce apod. Dále je možné využít víceúčelové hřiště pro 11 druhů sportu.
"Obce se hodnotily z mnoha kritérií. Jejich vnější kabát rozhodně nebyl rozhodující. Hlavně jsme se zajímali, jak v obci žijí lidé, zda jsou pospolití, jak se zapojují do veřejného života, jaké obec nabízí kulturní možnosti - zkrátka, jestli se v obci žije," shrnul předseda poroty Miroslav Plincelner. Kasejovice přesvědčily porotu nejvíce. Porotce například zaujal projekt obce - Klub otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež. "Je to místnost na návsi, kde se děti místo pobíhání po silnici baví. Při čekání na autobus si mohou například zahrát stolní fotbal a podobně," uvedl Plincelner. Tímto nápadem by se prý mohly nechat inspirovat i jiné obce.
Nad soutěží převzal záštitu hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann. Plzeňský kraj podpořil soutěž rovněž finančně částkou 180 tisíc korun, kterou převážně rozdělil vítězným obcím.
- lef -

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA 2006:
Kasejovice (okr. Plzeň-jih) - Vesnice Plzeňského kraje roku 2006
Černíkov (okr. Klatovy) - Cena hejtmana Plzeňského kraje
Rozvadov (okr. Tachov) - Cena Rady Plzeňského kraje
Kozojedy (Plzeň-sever) - Modrá stuha (péče o spolkový život)
Němčovice (Rokycansko) - Zelená stuha (péče o zeleň a životní prostředí)
Kostelec (Tachovsko) - Bílá stuha (péče o mládež)

Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje
Vesnice roku 2006 Plzeňského kraje

Autor fotografií:

Publikováno: 18.08.2006

Aktualizováno: 23.08.2019