Vzpomínka na Marii Čápovou

Ve čtvrtek 26.října 2023 náhle zemřela dlouholetá starostka města Kasejovice Marie Čápová.

Marie Čápová, dlouholetá starostka města Kasejovice

Vzhledem k tomu, co paní Marie Čápová za téměř tři desítky let pro Kasejovice udělala, je více než symbolické, že zemřela právě v den konání zastupitelstva, kterého se již nemohla zúčastnit. Tato smutná zpráva nás všechny zastihla ve chvíli, kdy to nikdo nečekal. Nestačily uplynout ani hodiny či dny od chvíle, kdy jsme s Marií Čápovou hovořili, a nikoho z nás nenapadlo, že je tomu naposled. O to víc byla zpráva o jejím úmrtí překvapivá a zdrcující…

V osobě Marie Čápové odešel městu Kasejovice člověk, který jeho rozkvětu věnoval v roli místostarostky, starostky a zastupitelky téměř polovinu svého aktivního života. V její osobě odešel Kasejovicím člověk, který svou úmornou, mravenčí prací dokázal někdy z opravdu mála vykřesat velké věci. Svou prací dokázala motivovat lidi kolem sebe, učit je houževnatosti a pracovitosti a nenechat se odradit neúspěchem. Vždy dokázala skloubit život pracovní s životem rodinným. Její rodina jí byla velkou oporou a ona sama jí věnovala maximum času.

Za dobu aktivního působení Marie Čápové v Kasejovicích vyrostlo z původně nenápadné, šedé obce upravené a funkční město. Právem můžeme říci, že by Marie Čápová mohla být na své počiny pyšná, byť toto slovo, jak uvedla v jenom z rozhovorů, neměla ráda. Tak alespoň přinejmenším hrdá… Kasejovice se za jejího působení staly obcí s moderní infrastrukturou, s bohatým kulturním, spolkovým a sportovním životem. Marie Čápová se zasloužila o renovaci celé řady významných objektů nejen v Kasejovicích, ale i okolních vesnicích. Za všechny jmenujme rekonstrukci místní školy a školky, zdravotního střediska, kostela, sakrálních památek, synagogy, vodárenské věže, bývalého špýcharu, kulturně-společenského centra, technických objektů, komunikací či kulturních zařízení v okolních obcích….

Plody práce svého týmu sklízela Marie Čápová v roli starostky v podobě četných ocenění v soutěži Vesnice roku v Plzeňském kraji, v oblasti informačních technologií, knihovnictví, na poli kulturního a společenského života. Dokázala kolem sebe vybudovat partu nadšenců, kteří dokázali v mnohých, a nejen místních, obyvatelích probudit zájem o regionální historii a osobnosti. Za všechny takovéto počiny vzpomeňme každoročně vydávané kalendáře, knižní publikace, muzejní expozici v objektu bývalého špýcharu či vystoupení retro divadla Orel. Bez jejího povšimnutí nezůstaly ani místní spolky a organizace – TJ Sokol Kasejovice, Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kasejovice, myslivecké sdružení, základní organizace včelařů, chovatelů, zahrádkářů a dalších. Činnost všech jmenovaných a dalších spolků byla bývalou starostkou Kasejovic aktivně podporována.

Paní Marie Čápová poprvé kandidovala do zastupitelstva obce v roce 1990 a předpokládala, že bude jen členkou zastupitelstva. Kandidovala tehdy, protože chtěla pomoci zlepšit podmínky pro život a nastartovat rozvoj obce. Okolnosti tomu chtěly již tehdy jinak. Ve vedení obce zůstala Marie Čápová čtyři roky na postu místostarostky, dvacet osm let v pozici starostky a v letošním roce by to byl její třicátý třetí rok v roli zastupitelky. Není pochyb o tom, že její tehdejší rozhodnutí bylo na místě i správné… A za to jí patří obrovský dík.

Čest její památce!                        

Ing. Václav Jakubčík, starosta města Kasejovice

Autor fotografií:

Publikováno: 07.11.2023

Aktualizováno: 07.11.2023