Zemřel čestný občan města Kasejovice pan František Kápar - 23.7.2021

V pátek 23. července 2021 zemřel v nedožitých 90 letech dlouholetý přispěvatel do Kasejovických novin pan František Kápar.

V Kasejovicích žil od svých šesti let, které oslavil v roce 1938. Navštěvoval zde obecnou školu. Po maturitě na reálném gymnáziu v Plzni pracoval jako laborant. Aby nabyl vzdělání v oboru, který mu byl blízký, absolvoval roční abiturientský kurs na Průmyslové škole geologické v Praze.
Poté nastoupil na čtyři měsíce do Jáchymova, kde vykonával kutací práce. Následovaly dva roky vojny, a po krátké době v Jáchymově změna pracovní pozice. Novým pracovním místem byl geolog technik v Příbrami, kde pan Kápar pracoval dlouhých 31 let. O jeho znalostech geologických prací svědčí i cyklus článků, vydávaných v Kasejovických novinách.
Na podzim roku 1958 se oženil s Annou Čejkovou z Chloumka. Manželé Káparovi žili se svými třemi dcerami v Příbrami, přesto pro ně byly stále Kasejovice „druhým domovem“. Pan Kápar nikdy neopomenul příležitost navštívit radnici při své cestě do Kasejovic. Díky Kasejovickým novinám, které pan Kápar vždy nedočkavě vyčkával, byl do konce života v obraze, co se v jeho milém městě děje. Od roku 1995 spolupracoval s redakcí Kasejovických novin, kde za tu dobu vyšlo 102 jeho článků s převážně historickou tématikou. Byl cenným spolupracovníkem v oblasti historie, hodně si pamatoval a své vzpomínky dovedl barvitě líčit. Pro své potomky zaznamenal pan Kápar svůj životní příběh v knize Dědečku, vyprávěj.
Zastupitelstvo města Kasejovice v loňském roce ocenilo pana Františka Kápara za dlouholetý přínos čestným občanstvím.
S úctou vzpomínáme.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Autor článku: Ing. Marie Čápová

Autor fotografií:

Publikováno: 23.07.2021

Aktualizováno: 10.08.2021