Školní akademie se nesla v pohádkovém, hudebním a sportovním duchu

Ve středu 24. května patřil sál kasejovického společensko-kulturního centra žákům ZŠ.

Pro své rodiče, prarodiče a kamarády připravili svými učiteli jednotlivá čísla tradiční školní akademie. Úvod akademie patřil lidovému souboru Pšeničky Kasejovice. Poté se slova ujala starostka města Marie Čápová, která ocenila 9 žáků za jejich vynikající prospěch a reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích a na kulturních akcích. Další minuty školní akademie už patřily jen dětem. Žáci páté třídy pojali svá vystoupení v hudebně-sportovním duchu. Zazpívali písně Strč prst skrz krk a Jedeme za sluncem. Svého fotbalového ducha nezapřeli chlapci při interpretaci hymny fotbalistů Zelená je tráva. Sportovní nadání předvedly páťačky nacvičením skladby Poupata. Do pekla jsme mohli zavítat se čtvrťáky, kteří předvedli humornou pohádku Čert a Káča. Na přání maminkám nezapomněli ani prvňáci, kteří vystoupili s pásmem písniček a básniček. Do pohádkové říše jsme se přenesli s žáky druhé třídy, kteří nacvičili pohádky Červená Karkulka a Ferda Mravenec. Závěr školní akademie patřil třeťákům, se kterými jsme prostřednictvím výpravné pohádky Volba ptačího krále navštívili ptačí říši. Se všemi návštěvníky se žáci třetí třídy rozloučili písničkou Vlaštovko, leť.
Poděkováním patří všem učitelům a žákům, kteří se na přípravě jednotlivých čísel podíleli, učitelům Základní umělecké školy Nepomuk za organizačně-technickou pomoc, městu Kasejovice za propůjčení sálu a všem ostatním, bez nichž by se neobešel hladký průběh této oblíbené akce.

1. třída - Prvňáčci maminkám

2. třída - Máme rádi pohádky - Červená Karkulka, Ferda mravenec

3. třída - Pohádka Volba ptačího krále a píseň Vlašťovko leť

4. třída - Čert a Káča

5. třída - Strč prst skrz krk, Jedeme za sluncem

5. třída - Zelená je tráva

5. třída - Poupata

Hudební soubor ZUŠ "Pšeničky"

Autor článku: Štěpánka Löffelmannová

Autor fotografií:

Publikováno: 01.06.2019

Aktualizováno: 23.08.2019