Obytná zóna Chloumecká

Město Kasejovice připravuje projekt „Obytná zóna Chloumecká“ pro výstavbu 15 ti rodinných domů

Výměra plánovaných stavebních parcel je v rozsahu 790 m2 – 1366 m2. V současné době je již vydáno stavební povolení pro výstavbu infrastruktury (vodovodní a kanalizační řad, plynovod a veřejné osvětlení včetně přípojek). Následně bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele této stavby.
Jakmile bude známa konečná cena za stavbu inženýrských sítí. Zastupitelstvo města Kasejovice stanoví prodejní cenu za 1 m2 stavební parcely. Předpokládáme, že v polovině letošního roku bude vyhlášen záměr prodeje stavebních parcel a stanoveny podmínky včetně ceny. Veškeré informace budou zveřejněny na webových stránkách města Kasejovice www.kasejovice.cz.

Autor fotografií:

Publikováno: 23.04.2021

Aktualizováno: 19.05.2021